Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 31 - 2022

Nyheter fra Norges Dykkeforbund, Norges Biljardforbund og Norges Hundekjørerforbund

Støtte til paraidrett innen hundekjøring, dykkeklubbers rydding av havet og en verktøykasse til landets biljardklubber - dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene!

Støtte til utvikling av tilbudet for paraidretten innen hundekjøring

Gjennom prosjektet "Paraidrett med hund" ønsker Norges Hundekjørerforbund å utvikle tilbudet til parautøvere med blant annet tilrettlagte treninger og et system for utlån av hunder og utstyr. Nå har forbundet fått støtte fra Stiftelsen Dam til en 50 % prosjektlederstilling som skal jobbe med dette! 

Stiftelsen Dam støtter prosjekt Paraidrett med hund - sleddog.no (publisert 07.07.2022)

Over 40 tonn ryddet opp fra havet!

Dykkerklubbene i landet rydder kysten vår. MARFO, Sparebankstiftelsen og Handelens Miljøfond støtter kostnader knyttet til ryddingen, utstyr og rapportering. Sjekk ut status for ryddingen som ble gjennomført før sommeren:

Status ryddevåren 2022 - ndf.no (publisert 15.07.2022)

Ny verktøykasse til biljardklubbene

Biljardforbundet har lansert en verktøykasse som har i hensikt å veilede klubber i drift og utvikling.

Nå lanserer vi biljardsportens egen verktøykasse - biljardforbundet.no (publisert 29.08.2022)