To personer som ror på en elv
Anleggstype

Roanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Om roanlegg

Konkurranseroing i Norge foregår både i lokale og nasjonale regattaer. Lokalt benytter man som oftest den mest egnede delen av de farvann som vanligvis brukes i treningssammenheng.

Norges Roforbund

Roing organiseres av Norges Roforbund. Dersom du ønsker å vite mer om roing anbefaler vi at du tar kontakt med forbundet: kontaktinformasjon Norges Roforbund.

Anleggsutvalget i Norges Roforbund skal bidra til å få flere og bedre regatta- og treningsanlegg i Norge. Utvalget skal jobbe for å øke interessen for og kompetansen i klubbene rundt opprusting, utvikling og finansiering av anlegg samt sikre tilgang på treningsområder og treningsanlegg for roklubber og klubbanlegg.