Anleggstyper for seilsport

Dette dokumentet angir krav som stilles til seilsportanlegg av ulik størrelse.

Varierende krav til anlegg

Fra lokal vindsurfing til internasjonale jollearrangementer 

Seilsporten stiller ulike krav til anlegg, ut fra seilsportens egenart og de ambisjonene anleggene skal dekke og ivareta. Ett ytterpunkt kan være et lokalt anlegg for vindsurfing, som vil kreve fri regulert adgang til en strand med gode vind og bølgeforhold og en parkeringsplass for ca. 20 biler. Ett annet ytterpunkt kan være et nasjonalt anlegg for joller, som skal kunne ta imot store internasjonale arrangement. Her må det på landsiden være plass til rundt 400 jolle, hengere og biler, samt minimum 6 ramper for utsetting og opptak av joller. I tillegg vil det på landsiden være krav om adgang til dusjer, toaletter, kiosk- og bespisning, regattateknisk ledelse og utstyr, plass for følge-, dommer- og sikringsbåter. På sjøsiden vil baneområdet kreve et areal på minimum 2 x 2 nautiske mil.

Ønske om bred dekning

Det er ønskelig at et anlegg skal kunne dekke mange seilsportsaktiviteter, men kun et fåtall anlegg vil likevel kunne imøtekomme alle krav. I det følgende vil vi liste opp krav til klubbanlegg, regionsanlegg, nasjonale anlegg og anlegg som skal kunne ta imot store internasjonale mesterskap og beskrive krav til programmering av arealer både på land og sjø.

Lokalt anlegg for vind- og bølgesurfing

 • Regulert adgang til strand med gode vind- og bølgeforhold
 • Parkeringsplass i nærheten for ca. 20 biler: 200 m2

Regionalt anlegg for vind- og bølgesurfing

 • Regulert adgang til strand med gode vind- og bølgeforhold
 • Parkeringsplass i nærheten for ca. 50 biler: 500 m2
 • Klubbhus med oppholdsrom, enkelt kjøkken, dusjer toaletter: 80 m2

Lokalt anlegg for joller, kjølbåter og storbåt

 • Regulert landområde
 • Plass på land for inntil 50 joller og hengere: 850 m2
 • Parkeringsplass for inntil 60 biler: 600 m2
 • Lagerplass på land for kjølbåter: 400 m2
 • Klubbhus med klubbrom, dusjer, WC, garderober og regattakontor: 600 m2
 • Lagerplass for joller, følgebåter og regattautstyr: 200 m2
 • Bryggeplass for følgebåter og kjølbåter: 300 m2
 • Bryggeplass for 80 storbåter: 4 000 m2
 • Regulert vannspeil, beskyttet sjøareal i nærheten for trening av nybegynnere, barn: 10 000 m2
 • Regulert vannspeil som treningsbane for viderekommende joller og kjølbåter, samt lokale mesterskap: 2 x 2 nautiske mil
 • Ramper for ut- og oppsetting av joller: 2 stk.
 • Kran 2 tonn for opp- utsetting av kjølbåter: 1 stk.
 • Kran/løfteredskap 15 tonn for opp- og utsetting av storbåter: 1 stk.
 • Regulert vannspeil for trening og regattaer for storbåt: 2 x 5 nautiske mil

Regionalt/kretsanlegg for joller og kjølbåter og storbåter

 • Regulert landområde
 • Plass på land for inntil 150 joller og hengere: 2 500 m2
 • Parkeringsplass for inntil 150 biler: 2 000 m2
 • Lagerplass på land for kjølbåter: 800 m2
 • Klubbhus med klubbrom, dusjer, WC, garderober og regattakontor: 800 m2
 • Lagerplass for joller, følgebåter og regattautstyr: 500 m2
 • Bryggeplass for følgebåter og kjølbåter: 500 m2
 • Bryggeplass for 120 storbåter: 6 000 m2
 • Regulert vannspeil, beskyttet sjøareal i nærheten for trening av nybegynnere, barn: 10 000 m2
 • Regulert vannspeil som treningsbane for viderekommende joller og kjølbåter, samt lokale mesterskap: 2 x 2 nautiske mil
 • Ramper for ut- og oppsetting av joller: 4 stk.
 • Kran 2 tonn for opp- utsetting av kjølbåter: 1 stk.
 • Kran/løfteredskap 15 tonn for opp- og utsetting av storbåter: 1 stk.
 • Regulert vannspeil for trening og regattaer for storbåt: 2 x 5 nautiske mil

Nasjonalt anlegg for joller, kjølbåter og storbåter - som skal dekke store internasjonale mesterskap

 • Regulert landområde
 • Plass på land for inntil 600 joller og hengere: 9 500 m2
 • Parkeringsplass for inntil 600 biler: 7 800 m2
 • Lagerplass på land for kjølbåter: 1 000 m2
 • Klubbhus med klubbrom, dusjer, WC, garderober og regattakontor: 1 000 m2
 • Lagerplass for joller, følgebåter og regattautstyr: 600 m2
 • Bryggeplass for følgebåter og kjølbåter: 800 m2
 • Bryggeplass for 120 storbåter: 6 000 m2
 • Regulert vannspeil, beskyttet sjøareal i nærheten for trening av nybegynnere, barn: 10 000 m2
 • Regulert vannspeil som treningsbane for viderekommende joller og kjølbåter, samt lokale mesterskap: 4 x 4 nautiske mil
 • Ramper for ut- og oppsetting av joller: 8 stk.
 • Kran 2 tonn for opp- utsetting av kjølbåter: 2 stk.
 • Kran/løfteredskap 15 tonn for opp- og utsetting av storbåter: 1 stk.
 • Regulert vannspeil for trening og regattaer for storbåt: 2 x 5 nautiske mil