Logo International Association for Sports and Leisure Facilities

Etablering av nordiske ekspertgrupper for ulike anleggstyper

Nyheter fra IAKS

De siste fire årene har SIAT vært engasjert i IAKS, og de siste to som fullverdig medlem. I IAKS Nordic har det nettopp vært generalforsamling. Det skal etableres nordiske ekspertgrupper for ulike idretts- og nærmiljøanlegg, vil du være med?

IAKS Nordic ble etablert som en regional enhet i IAKS International for ca. tre år siden, og på generalforsamlingen i 2021 ble André Flatner, fra Fredrikstad kommune, valgt som president for de to kommende årene. Lisa Watson fra Tverga og Bjørn Aas fra SIAT er styremedlemmer. IAKS Nordic har fungert som en god arena for nettverksbygging knyttet til idretts- og aktivitetsanlegg, og antall medlemmer er økende.

Tverrfaglighet og regelmessige møter har gitt grunnlag for god informasjonsflyt, og dette planlegges nå videreutviklet, ved at det skal etableres nordiske ekspertgrupper for ulike anleggstyper. For å kunne inkludere Finland og Island er det valgt å beholde engelsk som arbeidsspråk, men det avhenger naturlig nok av hvem som deltar i de ulike fora.

Det foreligger forslag om ekspertgrupper for:

  • Indoor Sports Halls
  • Snow Facilities and Technology
  • Nature and Outdoor Facilities
  • Facilities for Water Sports and Activities

Fra norsk side skal arbeid med etablering av ekspertgrupper gjøres i samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Tverga og SIAT.

Deltakelse i ekspertgruppe forutsetter medlemskap i IAKS, en rimelig inngangsbillett til et stort nettverk av representanter for eiere, entreprenører, leverandører, arkitekter og akademia.

Mer informasjon finner du her:

Link til IAKS Nordic