IWWFs miljøhåndbok for vannsport

Du finner her en engelsk håndbok for miljøhensyn fra International Water Ski & Wakeboard Federation, utgitt i 2014.

Innhold

Vannski, wakeboarding, båtsport, og miljøspørsmål og påvirkninger

  • Fordelene med vannski og båtsport for vannmiljøet
  • Vannsyklusen - Hvordan vannski er globalt tilknyttet
  • De viktigste miljøpåvirkningene forbundet med vannski og båtsport

Guide for miljøvennlig vann- og båtsport

  • Hvordan kan jeg gjøre en forskjell? Grønn praksis for klubb og marina

Beste praksis for klubb- og marinaoperatører

  • Retningslinjer for miljøledelse

Vannski og wakeboard kabelbane - forbedring av vannkvalitet

 

Veilederen er på engelsk.