Forside anlegg og sikkerhet: vann i anlegg

Anlegg og sikkerhet: Vann i anlegg

Faktaark fra BAD, PARK OG IDRETT

Faktaarket "Vann i anlegg" er utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og omhandler sikkerhet for anlegg med vannelement og anlegg med nærhet til vann. Faktaarket ble publisert i 2017.

Generelt

"Vann i anlegg" kan omfatte ulike typer anlegg som f.eks. vassdrag, (stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring), brønn, basseng og springvann. Det stilles forskjellige krav til sikkerhetstiltak i forhold til hva slags anlegg som bygges eller driftes/forvaltes. Et vassdrag omfattes f.eks. av vannressursloven, mens en brønn omfattes av Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor viktig at "anleggseier" klargjør hva slags type anlegg man faktisk bygger eller drifter/forvalter.

Eier av anlegget;

  • har det juridiske ansvaret for anlegget
  • skal sørge for at hensyn til sikkerhet ivaretas når anlegg planlegges, bygges og er i bruk
  • ...

Last ned faktaarket for å lese mer.

Faktaarket er publisert med tillatelse fra BAD, PARK OG IDRETT.