Illustrasjonsbilde friluftsliv
Anleggstype

Friluftslivsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftslivsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Om friluftslivsanlegg

Å drive friluftsliv er å oppholde seg eller drive med fysisk aktivitet i naturen. Det kan være i skog og mark, på fjellet eller ved kysten – eller i parker, på turveier og andre grønne områder i byer og tettsteder. Nordmenn er svært aktive friluftslivsutøvere.

I en stortingsmelding fra 2016 defineres friluftsliv som "Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse."

Det er flere ulike friluftslivsanlegg som man kan søke om spillemiddelstøtte til.

Friluftslivets Bærekraftsplakat

Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes landsforbund har utarbeidet et bærekraftsplakat for friluftslivet:

Nyttig informasjon

Grunneieravtaler

For å tilrettelegge for idrett eller friluftsliv i naturen, må man ha avtale med grunneier. Friluftrådenes Landsforbund har på sine nettsider en oversikt over eksempler på grunneieravtaler for turstier, skiløyper mv.

Se FL - Grunneieravtaler

Allemansretten

På sine nettsider skriver Norsk Friluftsliv at "Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr."

Se mer om allemansretten hos Norsk Friluftsliv.

Merkehåndboka

Merkehandboka.no er et nettsted for informasjon om planlegging, tilrettelegging og synliggjøring av stier og turruter. Du finner også mange av deres veiledere i boksen til høyre. 

Merkehåndboka er et resultat av samarbeid mellom friluftslivsorganisasjoner, reiselivet og offentlige myndigheter. Den norske Turistforening (DNT), Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har redaksjonsansvaret for Merkehåndboka.