Logoen til Kommunesektorens organisasjon

Turområder - universell utforming for aktive og sosiale liv

Temahefte fra Kommunesektorens organisasjon (2024)

Friluftsliv er dypt forankret i norsk identitet og kulturarv, og bidrar til livskvalitet og helse. Kommunesektorens organisasjon har utarbeidet et temahefte som skal inspirere til utforming av universelt utformede turområder med en rekke mønstereksempler!

Hva er universell utforming?

I heftet benyttes følgende definisjon av universell utforming: "Utforming av produkter og omgivelser som kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming." Universell utforming handler altså om å tilrettelegge for flest mulig, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne osv. 

Det presenteres også syv prinsipper for universell utforming: 

  1. Like muligheter for bruk
  2. Fleksibel i bruk
  3. Enkel og intuitiv i bruk
  4. Forståelig informasjon
  5. Toleranse for feil
  6. Lav fysisk anstrengelse
  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

Om heftet

Heftet inneholder en rekke eksempler på gode turområder som på ulike måter er utarbeidet med tanke på universell utforming. Hvert turområde presenteres med en artikkel og hver artikkel avslutter med en faktaboks der løsningene blir presentert. Faktaboksen inneholder også punktet "Dette kunne vi gjort annerledes", slik at du kan lære av andres erfaringer. 

Les heftet

Vil du la deg inspirere av turområdene i heftet? Heftet kan lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.