Forside for program friluftskonferansen 2024, Onsdag 5. juni kl. 10 – torsdag på Scandic Helsfyr hotell. 6. juni

Friluftskonferansen 2024

Konferanse 5. og 6. juni!

Lurer du på hvordan man kan ta vare på naturen og styrke deltakelsen i norsk friluftsliv? Da må du melde deg på årets største konferanse for alle som er opptatt av natur, friluftsliv og folkehelse!

Om konferansen

5. og 6. juni arrangerer Oslo og Omegn Friluftsråd (OOF) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) årets friluftskonferanse! Konferansen åpen for alle som er opptatt av natur, friluftsliv og folkehelse. Her vil de blant annet diskuteres hvordan man kan styrke naturmangfold og friluftsaktivitet, hvordan man sikrer natur- og friluftsområder, samt hvilke hindringer og barrierer som hemmer friluftsdeltakelse, og gode tiltak for å øke deltakelse. I tillegg arrangeres Friluftsrådenes Landsforbunds årsmøte under konferansen.

Konferansen vil innebære parallelle befaringer og sesjoner, hvor man selv velger å delta på det man synes er mest interessant!

Praktisk informasjon

Dato: Onsdag 5. juni kl. 10 – torsdag 6. juni

Sted: Scandic Helsfyr hotell, Innspurten 7, 0663 Oslo

Plattform: Fysisk

Hovedprogram 

Dag 1 - Hvordan styrke naturmangfold og friluftsaktivitet?

Dag 1 trekkes de store linjene opp i en fellessesjon. OOF inviterer til friluftsdebatt mellom forskere, politikere og organisasjonene og avslutter dagen med befaringer og friluftsaften på Frognerseteren Friluftssenter. Det vil foregå fire parallelle befaringer på dag 1:

  1. Friluftsliv og fortetting langs Oslos vassdrag
  2. Fjordbyen, strandpromenaden og friluftsliv
  3. Fornebu – fra hovedflyplass til 30 000 innbyggere
  4. Østmarka nasjonalpark - Norges mest urbane 

Dag 2 - Sesjon A: Kampen om arealene – hvordan sikre natur- og friluftsområdene?

Dag 2 velger man mellom to ulike sesjoner. Sesjon A handler om hvordan vi kan ta vare på natur- og friluftsområdene, og særlig i pressområdene. Forskere og byråkrater deler sin kunnskap om virkemidler, arbeid og erfaringer. Utfordringer i Oslofjorden og i Marka vil bli belyst.

Dag 2 - Sesjon B: Hvordan styrke deltakelsen i friluftsliv?

Sesjon B omhandler hvilke hindringer og barrierer som hemmer friluftsdeltakelse, og hva som er gode tiltak for å fremme økt deltakelse? Organisasjoner, forskere og offentlige myndigheter vil gi oppdatert kunnskap og innsikt i erfaringer på feltet.

For friluftsrådene

FL sender ut egen epost med påmelding til Friluftsrådenes Landsforbunds årsmøte. Årsmøtet er torsdag 6. juni kl. 13.00–15.00.

Påmelding og les mer 

Mer informasjon om konferansen, program og link til påmelding finner du på Oslo og Omland Friluftsråds nettsider: Friluftskonferansen 2024.