Forside Veileder for etablering av friluftsporter

Veileder for etablering av friluftsporter

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. De er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek, trening og sosialt samvær. Friluftsporter skal være lett tilgjengelige og gi informasjon om naturkvaliteter og friluftsmuligheter på stedet og i omkringliggende områder. Det er hentet inspirasjon og ideer til Friluftsporter fra en rekke eksisterende områder og tiltak.

Innhold

Arbeidsmetode

  • Fem referanseområder
  • Referansegruppas sammensetning og arbeid
  • Primærerfaring fra Friluftsport Vesledammen

Anbefalinger

  • Tenk hele tiltakskjeden
  • Valg av område
  • Planstatus og grunneierforhold - sikring anbefales
  • Plan for friluftsporter
  • Eierskap og forankring

Tilskudd til gjennomføring

Last ned veilederen

Du finner veilederen på nettsidene til Friluftsrådenes Landsforbund