Illustrasjonsbilde orienteringskart
Anleggstype

Kart

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund og nyttig informasjon om orienteringskart.

Om kart

Det finnes mange forskjellige kart, som navngis etter bruksområde. Orienteringskart, skiorienteringskart, sjøsportkart og turkart er spillemiddelberettiget, og det finnes terrengkart og sprintkart for skog og nærmiljø.

Det er fremfor alt orienteringsklubber som lager orienteringskart.

Last ned brosjyre om kart her:

 

Norges Orienteringsforbund

Utdrag fra Strategi 2018 - 2020

Norsk Orientering vil ha tilpassede kart av riktig kvalitet for all vår aktivitet, inkludert mosjonstilbud og for skoleaktivitet. Vi skal ha spesielt fokus på gode nærmiljøkart. Vi vil videreutvikle og forsterke de gode relasjonene med nærliggende interessegrupper som Norsk Friluftsliv, grunneiere og samarbeidspartnere i kontaktgruppa for arbeid med VDG.

Om miljø

Orientering kan, som all ferdsel, medføre en viss belastning på naturen. Norges Orienteringsforbund er bevisst på dette; på orienteringsforbundets hjemmeside kan du lese mer om påvirkning på vegetasjon og dyreliv.