Forside Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Denne veilederen om stier, løyper og turveier bygger på håndboka "Stier, løyper og turveier" som ble utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 1991, i samarbeid med Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Vi gjør oppmerksom på at veilederen ble gitt ut i 2008, og at noe av innholdet kan være utdatert.

Innhold

Utredning og planlegging

 • Tilknytning til overordnet planlegging - mål
 • Registrering
 • Sikring
 • Trasevalg og omgivelser
 • Flerfunksjon/allsidig bruk
 • Detaljplanlegging og innspill til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Opparbeiding av turveier og turløyper (større skiløyper)

 • Generelt
 • Vegetasjonsrydding
 • Grunnarbeid
 • Drenering
 • Toppdekke
 • Kantsikring

Opparbeiding av turstier (mindre skiløyper)

 • Generelt
 • Rydding for turstier/mindre løyper
 • Grunnarbeid/enkle konstruksjoner

Lysanlegg og annen utrustning

 • Belysning
 • Utrustning

Drift og vedlikehold

 • Sommervedlikehold
 • Vintervedlikehold

Informasjon, skilting og merking

 • Hensikt og omfang
 • Informasjonstavler
 • Visningsskilt og skiltløyper
 • Merking

Spillemiddelordningen, økonomisk og praktisk bistand

 • Spillemiddelordningen generelt
 • Tilskudd til turveier, turstier og turløyper
 • Andre støtteordninger og praktisk bistand

 

Veilederen er skrevet for de som skal eie, drive og planlegge anleggene. Initiativtakere til bygging av turstier, turløyper eller turveier kan være ildsjeler i idrettsmiljøet, friluftslivsorganisasjoner, kommuner eller andre. Veilederen er utarbeidet slik at både ildsjeler og den profesjonelle planlegger skal kunne finne mest mulig relevant informasjon.