Støymåling Rudskogen foto. Knut Iver Skøien

Støyforebygging i motorsport

Et verktøy om støy

Er du eier av et motorsportsanlegg eller ønsker å etablere et? Da er det flere viktige ting å ta hensyn til relatert til støyforurensning. Dette verktøyet vil gi forståelse for hva støy er, hvorfor det forebygging er ønskelig, ulike støyreduserende tiltak i motorsport, samt en innføring i kartlegging av støy.

Motorsport og støy 

Støy er et både vanskelig og komplekst tema. Dette skyldes at vi mennesker opplever lyd ulikt. Enkelte kan oppleve en lyd som plagsom og irriterende, mens en annen er uberørt av samme lyd. Dette gjelder også støy fra motorsport, særlig fordi lyden fra kjøretøyene er en del av selve opplevelsen for mange.

Om verktøyet 

I dette verktøyet kan du lese om grunnleggende informasjon om hva støy er og hvorfor forebygging er ønskelig, samt hvordan motorsportforbundet jobber med å forebygge støy og deres erfaringer knyttet til dette. Verktøyets hensikt er å tilgjengeliggjøre informasjon om støy, retningslinjer og regelverk for støyhåndtering, samt støyforebyggende tiltak i motorsport, både for anleggseiere og nysgjerrige. Verktøyet er skrevet av godeidrettsanlegg.no, i samarbeid med NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi. 

Last ned 

Verktøyet kan lastes ned i sin helhet fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden. 

God lesing!