Anleggstype

Snowpark

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere mv. for snowpark.

Om snowpark (snøpark)

Denne teksten er hentet fra den digitale veilederen Snowpark.

Snowpark er blitt et etablert fenomen innen vintersport. Fra å ha begynt med enkle små hopp, bueelementer, og muligens noen railer i adskilte deler av en sporadisk preparert alpinløype, er snowparken utviklet til å være egne løyper og konsepter rettet mot ulike brukergrupper.

Nye brukergrupper har kommet til det som begynte som et produkt skapt av og rettet mot snowboardkjørere på 1990-tallet. Snowboardpark er blitt snowpark, et produkt som er rettet mot både snowboard og ski med tyngdepunkt på brukere innen freestyledisiplinen av de to sportene.

Brettforbundet

Snowboard-idretten organiseres av Brettforbundet. Brettforbundet, som er et særforbund i norsk idrett, er et resultat av sammenslåingen av Norges Snowboardforbund, Norsk Organisasjon For Rullebrett og Norges Surfforbund (det senere var tidligere en del av Norges Seilforbund). Hjemmesiden til Brettforbundet finner du her:

Brettforbundets hjemmeside

Norges Skiforbund

Freestyle og freeski organiseres av Norges Skiforbund. 

Hjemmeside Norges Skiforbund

Norges Skiforbund (NSF) skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Visjonen deres er Mange, gode og glade skiløpere. Gode, tidsriktige og snøsikre skianlegg er en av de viktigste forutsetningene for vekst og utvikling av skiidretten. NSFs formål er å lede norsk skiidrett og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som Norges Skiforbunds medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere skiidretten internasjonalt (NSFs lov §1).

Anleggsportal

Norges Skiforbund sin anleggsportal finner du her.