Logo SIAT

Analyse av metoder for utlegging av kunstsnø i Granåsen

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i Team" 2023

Studenter ved NTNU har undersøkt miljøpåvirkningen og kostnader knyttet til transport av snø fra snølageret i Granåsen. Rapporten utforsket muligheter for å redusere kjørelengden mellom snødeponiet og løypenettet, samt det å redusere utslipp ved å bruk av elektriske kjøretøy.

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergrademne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Studentene styrer selv problemstilling for oppgaven og besvarelse, med noe veiledning.

Les mer om Eksperter i Team på NTNU SIAT sine nettsider.

Studentene har i denne oppgaven undersøkt hvordan man kan redusere kostnader og utslipp fra snøproduksjon og snølagring i forbindelse med Ski-VM i Trondheim i 2025. 

Sammendrag

Rapporten har utforsket muligheter for å redusere kostnader og utslipp gjennom to tiltak: reduksjon av kjørelengde ved hjelp av to snøhauger, og benyttelse av elektriske kjøretøy.

Reduksjon av utslipp og kostnader ved bruk av to snølager

Rapporten konkluderer med at man kan halvere kjørelengde ved å ha to mindre snølager tett knyttet til løypenettet, kontra ett stort. Dette vil redusere kostnader og utslipp. For et snølager på 40 000 m³ er det estimert besparelser for rundt 350 000 NOK eller 18 % av de totale kostnadene. Det negative med en slik løsning er at en trenger noe mer isoleringsmateriale og tilrettelegging for infrastruktur for snøproduksjon på to plasser.

Elektriske kjøretøy

Ved å elektrifisere de to største bidragsyterne i utkjøringsprossessen kan en kutte de totale utslippene med rundt 50 %, men kostnadene vil øke med 40 %. Dette er basert på antagelser om høyere leiekostnader for elektriske maskiner per dags dato. Arbeidstiden vil også bli noe lengre på grunn av nødvendighet for lading av maskiner underveis i en arbeidsdag.

Lese hele oppgaven?

Prosjektoppgaven kan bli tilsendt i sin helhet ved å ta kontakt på e-post: kontakt@siat.ntnu.no.