Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Arealkrav

Norges Danseforbund organiserer åtte ulike grener: sportsdrill, swing, salsa, linedance, sportsdans, freestyle, disco og PA og urbane stiler.   

Alle grener kan drives innenfor den spilleflaten som oppgis som normal for flerbruksanlegg, men optimalt ønsker danserne å trene på sportsparkett med tilgang til speil.

I tillegg er det behov for følgende utstyr:

  • Speil
  • Fast musikkanlegg
  • Materialrom for lagring av utstyr
  • Barrer (optimalt)
  • Tilgang til matter
  • Oppheng til sikkerhetsseler fra tak
  • Oppheng til turnringer fra tak

Gulv

For dans bør gulvflaten være på minimum 200–250 kvadratmeter, men noen av danserne kan også ha nytte av rom på minimum 100 kvadratmeter. I lengderetning bør det være minimum 20 meter.

Gulvet bør være sportsparkett:

  • Friksjon: 0,4–0,6
  • Støtdempning: min. 50 %
  • Standard deformasjon: min. 2,3 mm

I forbindelse med konkurranser må det være tilgang for publikum til å sitte rundt dansegulvet. Dette innebærer at gulvdekket må kunne tåle belastning med stoler utplassert rundt dansegulvet. Alternativt må det være utrullbare beskyttelsesmatter/teppe som arrangør kan benytte for å dekke til resterende arealet utover dansegulv.

Gulv for scenisk dans (ballett, moderne dans/ samtidsdans, jazzdans o.l.) bør absolutt ha vinyl toppbelegg, kalt dansematte, (f.eks. Harelquin Studio) som topplag, da parkett, annet lakkert tregulv eller linoleum blir for glatt.

For gulv som brukes mye og av ulike type brukere, og hvor en ikke er avhengige av å kunne fjerne toppbelegget,  anbefales helliming av dansematten til underlaget, da det gir mer stabilitet mot slitasje og derved lenger holdbarhet.

For spesifikasjoner om spesialgulv for scenisk dans se rapport utarbeidet i forbindelse med valg av nytt gulv til Edvard Munch VGS: Rapport Edvard Munch VGS.

Tak

Materialvalg og farger på tak/ vegger og gulv har liten betydning, men av hensyn til rotasjonsøvelsene er det viktig med god kontrast mellom vegger og tak og det er viktig med god akustikk og lydisolering med tanke på at musikk er en viktig del av idretten.

Våre dansegrener krever minimum 3 meter takhøyde, bortsett fra Rock’n roll, som må ha minimum 6 meters takhøyde og sportsdrill, som må ha 8 meters takhøyde. Vi har også utøvere som driver med akrobatikk, og som trenger oppheng til sikkerhetsseler og turnringer fra taket.

Vegger

Materialvalg og farger på tak/ vegger og gulv har liten betydning, men det er viktig med god akustikk og lydisolering med tanke på at musikk er en viktig del av idretten.

Det bør være speil på en av veggene.

Belysning

For dans er det viktig med god belysning og avskjerming fra sterke lyskilder grunnet rotasjon og kast.

Varme og ventilasjon

Dans drives i stor grad med kroppskontakt med gulvflaten og det betyr at gulvet ikke bør være for kaldt. Romtemperaturen bør ligge på 17 til 20 grader. Ventilasjonen bør være god.

Fester for utsyr

Det bør lages mulighet for feste for barrer i forbindelse med speil. Takfester for turnringer og sikkerhetsseler.

Lagerrom

Låsbart skap for musikkanlegg. Plass til matter, transportable barrer og annet utstyr.

Annen informasjon

62 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

20 millioner til viktig anleggssatsing

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller....

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NTNU

Artikkel: Brannenergi i flerbrukshaller (2019)

For å styrke det statistiske underlaget for brannprosjektering har det gjennom to masteroppgaver de siste årene blitt kartlagt brannenergi i ti flerbrukshaller i Oslo-området og ti i Trondheim-...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Temaside

Bordtennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Sider