Logo Brekke & Strand

Dansegulv, målinger og vurderinger

Rapport fra Brekke & Strand 2015

Brekke & Strand utarbeidet i 2015 en rapport om vurderingen av objektive egenskaper til dansegulvene ved nye Edvard Munchs VGS i Oslo. Rapporten kan være et godt verktøy for den som vil lære mer om dansegulv og om hvordan gulvets egenskaper kan kvantifiseres og måles.

Sammendrag fra rapporten

Brekke & Strand har, som del av oppdrag 37043 Ullevålsveien 5, hatt i oppgave av Undervisningsbygg å vurdere objektive egenskaper i de nye dansegulvene i Ullevålsveien 5 (Edvard Munchs VGS).

Det konkluderes med at de nye gulvene i Ullevålsveien 5 (U5) objektivt sett ligger midt i variasjonsområdet for gode dansegulv. På det objektive grunnlag beskrevet i denne rapporten er det ikke funnet noe som er til hinder for at de nye dansegulvene i Ullevålsveien 5 godkjennes.

Denne vurderingen baserer seg på at både gulvet i Den Norske Opera (DNO) og gulvet i Margarinfabrikken (MF) anses som gode gulv. Utfra målingene kan det forventes at dansere i blindtest ville kunne merke forskjell på gulvene i U5 og de på MF, og at de ville merke forskjell på gulvene i U5 og de på DNO. Men de ville forventelig merke enda større forskjell mellom det på MF og det på DNO.