Logoen til Sommer i Folkehallene
Barn i aktivitet i hallen.

Sommeråpne idrettshaller i Stavanger ble braksuksess

Et mønstertiltak for økt aktivitet

Står idrettsanlegget ditt ubrukt i sommermånedene? Eller ønsker du å bidra til inkludering og aktivitet blant barn? La deg inspirere av sommeråpne idrettshaller, en suksesshistorie fra Stavanger-regionen.

Folkehallene

Folkehallene er et interkommunalt samarbeid i Stavanger-regionen, eid av kommunene Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger. Organisasjonen administrerer fem haller i Stavanger-regionen, og byr til sammen på et svært vidt spekter av aktiviteter og fasiliteter. 

Tilbudet

Om sommeren tilbyr fire av Folkehallenes fem haller "Sommer i Folkehallene". Hver dag fra kl. 10.00 til 17.00 fra uke 26 til uke 33 står dørene åpne for barn som ønsker å utfolde seg i hallene. Tilbudet er gratis for alle barn til og med 16 år, samt for voksne ledsagere. Utvalget av fasiliteter og aktiviteter er for bredt for å gjengi her, så her kan alle og enhver finne noe som fenger. Det er til og med mulighet for å låne utstyr, så om du for eksempel har lyst til å teste ut rulleskøyteløypa, er det ingen hindring at du ikke eier rulleskøyter. 

Ei jente som buldrer og en gutt på rulleskøyter.
Buldring og rulleskøyter er blant de mangfoldige aktiviteten som ble tilbudt. Foto: Anne Lise Norheim / © Vår Energi

Både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Stavanger kommune har bidratt økonomisk til tilbudet. I tillegg er Vår Energi hovedsamarbeidspartner, og en langsiktig avtale har skapt trygghet rundt avviklingen av tilbudet i mange år framover. Utover at tilbudet har stor betydning for brukerne, har det også sysselsatt 85 ungdommer i sommerjobb, noe en ikke skal undervurdere verdien av.

Fjerner økonomi som barriere

Tiltaket ble initiert på bakgrunn av et ønske om at de flotte fasilitetene i Folkehallene ikke skulle stå ubrukt i løpet av sommerferien. Ved å øke aktiviteten, ville en få mer igjen for investeringene som var lagt ned i hallene. Når tilbudet i tillegg er gratis, fjernes økonomi som barriere, forteller kommunikasjonssjef i Folkehallene, Christian Topstad. Sommeren kan være en særlig utfordrende tid for lavinntektsfamilier, men Sommer i Folkehallene bidrar til at alle kan aktiviseres, uavhengig av økonomisk bakgrunn. 

Braksuksess

I løpet av sommeren 2023 hadde tilbudet 159 700 besøkende, fordelt på de fire hallene. Dette må kunne kalles imponerende besøkstall, og er en økning på nesten 30 prosent sammenlignet med fjoråret. De imponerende besøkstallene bekrefter også behovet for tiltak som dette. 

Masse folk i en hall.
Mens mange idretts- og flerbrukshaller står tomme i sommerferien, myldret det av liv i Vår Energi Sørmarka Arena. Foto: Anne Lise Norheim / © Vår Energi

Les mer

Mer informasjon om tilbudet finner du på nettsiden til Sommer i Folkehallene, og på Folkehallenes nettside