En stor vannsklie følger veggen i bakgrunnen. En liten barnesklie i forgrunnen.
Barnebasseng med liten sklie i forgrunnen. Aktivitetsbasseng bak. Til venstre en stor sklie.
Svømmebasseng og et eget basseng til stuping med stupetårn.
Svømmebasseng med 6 baner.
Boblebad og plante
Basseng for ulike vannaktiviteter
Klatrehall med klatrevegger på begge sider
Resepsjon med kiosk
Stort idrettsbygg og badeland med park, strand og fjord utenfor.

Orklandbadet

Et energieffektivt svømmeanlegg

Orklandbadet stod klart i 2020, som del av kommunens store folkehelsesenter. Med sine 3 200 m² er anlegget et av landets største badeanlegg, med rom for alle. Orklandbadet er også verdens første energipositive badeanlegg. Anlegget er anbefalt av Norges Svømmeforbund.

Bakgrunn

Orklandbadet er en del av Orkland folkehelsesenter, og er tilknyttet Idrettsparken og Orklahallen. Ideen om et kombinert folkebad og folkehelsesenter kom i 2013, og daværende Orkdal kommune begynte å øremerke midler til prosjektet allerede året etter. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å øke det fysiske aktivitetsnivået blant kommunens befolkning. Selve byggearbeidet startet i mai 2018 og anlegget stod ferdig i mars 2020. 

Tett kobling mellom idrett og helsetjenester

Orklandbadet og Folkehelsesenteret utgjør i totalt omtrent 11 500 m², hvor Orklandbadet utgjør 3 200 m². Senteret i sin helhet inneholder en rekke kommunale helsetilbud, samt utleielokaler for private helseaktører. Formålet med senteret er å skape en tett kobling mellom idrettsanlegg og kommunens helsetjenester, og på denne måten bedre folkehelsen. 

Årets nykommeranlegg 2021

Badeanlegget ble kåret til "Årets nykommeranlegg" i 2021 av Bad, Park og Idrett, og har blitt nominert til "Årets idrettsanlegg" i 2021 og 2022.

Anlegget

Brukere

Anlegget ligger i Orkanger i Orkland kommune. Formål med anlegget er å favne om hele befolkningen, og det rommer et bredt utvalg av bassenger og aktivitetsmuligheter som kan benyttes til både idrett/trening, terapi/behandling og rekreasjon. Anleggets brukergruppe er mangfoldig og består av barn og unge, idrettsutøvere, voksne, eldre, samt mennesker med ulike tilpasningsbehov. Besøkstall for 2021 var 145 000 stk. I tillegg kom om lag 30 000 stk. på skolesvømming.

Innhold

Badeanlegget består av flere ulike bassengtyper, hvorav flere har kan tilpasses brukernes behov.

Terapibasseng

Anlegget har eget terapibasseng som er tilpasset brukere med spesielle behov. Bassenget er utstyrt med heve- og senkebunn. Dybden kan justeres mellom 0 og 1,6 m, avhengig av hva som passer brukerne. 

25-meters basseng / idrettsbasseng

Kortbaneanlegg med 6 konkurransebaner på 2,5 meters bredde. Profesjonelle startpaller. Dybde mellom 1,3 og 1,8 meter. 

Opplæringsbasseng

Opplæringsbasseng med heve- og senkebunn. Dybden kan justeres mellom 0 og 1,6 meter, og kan derfor tilpasses brukerne.

Eget stupebasseng

Tre stupebrett – 1 og 3 meter sviktbrett, samt 5 meter tårn. Dybde 3,8 meter.

Varmebasseng / velværebasseng

Velværebasseng med flere velværeelementer, deriblant boblebenker, liggeboblebenker og massasjedyser. Store vinduer gir utsyn til vakre naturomgivelser i Gammelosen i nord.

Boblebad

Boblebad med plass til 8-10 personer, med bobler og massasjedyser i sete og rygg.

Barnebasseng

Barnebasseng med flere aktivitetsmuligheter, deriblant sklie og ulike leker. Maksdybde på 30 cm og temperatur på 34 grader.

Aktivitetsbasseng med blant annet geysir og bølgebasseng

Aktivitetsbasseng med mange aktivitetsmuligheter, deriblant motstrømsanlegg (strømkanal), bølgebasseng med ulike bølgehøyder og mønstre, klatrevegg og ulike fontener.

Sklie med elektronisk tidtaking

Anlegget inneholder også en lengre sklie på 75 meter. Sklien er utstyrt med elektronisk tidtaking.

Badstuer og utendørsanlegg

Anlegget er utstyrt med to badstuer med tilknyttede dusjanlegg. 

I tillegg muliggjør anleggets beliggenhet ved Gammelosen både soling og strandbading utendørs. 

​​​​​Orklandbadet huser også andre anleggstyper

I tillegg til badeanlegget huser Orklandbadet kafeteria, treningssenter, klatrehall, idrettshall med tre håndballflater og turnhall, samt flere kommunale helsetjenester. I tilknytning til anlegget er det 200 gratis parkeringsplasser og 20 elbilladere. Ved Orklandhallen finnes også en stor aktivitetspark med volleyballbane, basketbane, tennisbane, skatepark, trampoliner, treningsapparater, BMX-bane, skotthyllbane mm.

Utforming og tekniske løsninger

Bærekraftige energiløsninger

Badeanlegg er energikrevende anlegg, da de krever store mengder energi til både oppvarming og ventilasjon. Et av ønskene til anlegget var å bygge et bærekraftig og energieffektivt badeanlegg. Ved å kombinere energieffektiv oppvarming og belysning med energiproduserende løsninger er Folkehelsesenteret blitt et plussenergisenter. Dette innebærer at anlegget kan produsere mer energi enn det bruker, og levere overskuddsenergi til strømnettet.

Spillvarme og termisk batteri

For å oppnå dette blir flere ulike energiløsninger tatt i bruk. En av løsningene er bruken av spillvarme fra det lokale silisiumverket Elkem Thamshavn. Spillvarmen fra silisiumsproduksjonen varmer vann som blir fraktet seks kilometer gjennom rør fra silisiumsverket til Folkehelsesenteret. Vannet holder 40 graders varme og kan utnyttes i driften av anlegget. Et termisk batteri med kapasitet til å lagre over 440 kubikkmeter varmt vann inngår også i denne løsningen. Dette kan lagre nok energi til å drifte anlegget i en uke uten tilførsel av energi utenfra.

Solcelleanlegg

Det er også installert solcelleanlegg på taket av anlegget. Energiløsningen gjør at anlegget produserer mer energi enn det bruker og overskuddsenergien gir kortreist strøm til ladepunkter for elektriske biler og busser. Samlet sett medfører bruken av spillvarme som energikilde sammen med solenergi fra takene reduserte driftskostnader, samt redusert CO₂-utslipp på 800 tonn per år i driften av anlegget.

Mer om de tekniske løsningene

Mer detaljerte beskrivelser av de tekniske løsningene er tilgjengelig i Byggeindustrien sin artikkel om Orklandbadet (bygg.no) og Skanska sin artikkel om badeanlegget (skanska.no).​​​​

Plantegninger for anlegget kan lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre. 

Prosessen 

Byggestarten på prosjektet var juni 2018 og dato for ferdigstillelse var 6. mars 2020. Prosjektet ble både prosjektert og utført av totalentreprenøren Skanska, som hadde god kompetanse på de valgte løsningene. Orkland kommune, som byggherre, hadde to prosjektledere med separate ansvarsområder i prosjektet.

Brukerinvolvering

Det ble gjennomført ukentlige møter med daglig leder for anlegget, der det ble sett på løsninger og eventuelle alternativer. Andre brukere av bygget ble også inkludert i utarbeidelsen av romprogram. Det er også gjennomført kontinuerlige reklamasjonsmøter med daglig leder, på vegne av anleggets brukere.

Erfaringer som andre kan lære av

Det kunne vært gjennomført brukeravklaringer på et tidligere tidspunkt. Dette gjelder både brukerne av kontorfløya, men også de som skulle drifte badet. En tidligere brukermedvirkning kunne ført til utarbeidelse av en bedre funksjonsbeskrivelse, som ville forhindret noe ombygging og reklamasjonsarbeid i ettertid.

Befaring på så mange lignende anlegg som mulig bør gjennomføres. Funksjonsbeskrivelsen bør utarbeides ut ifra de løsningene som både fungerer best, men også få fram løsninger som er dårlige og derfor ikke ønskelige.

Økonomi og finansiering

Den politiske bevilgningen for hele folkehelsesenteret var 382,5 MNOK.

Om lag 69 MNOK ble finansiert via spillemiddelordningen.

Om lag 24 MNOK ble finansiert med Enova-støtte​.​

Drift

Det er viktig med kompetanse om drift av badeanlegg og at teknisk personell har kompetanse på bassengdrift. 

Bærekraftige energitiltak

Anlegget er utformet med flere bærekraftige energitiltak:

  • Spillvarmeledning fra Elkem Thamshavn: Spillvarmen varmer opp vann som transporteres i seks kilometer vannledning mellom Elkem og Orklandbadet, bygget ifm. Orklandbadet. Anlegget benytter «gratis» varme fra dette vannet. I tillegg er det bygd et termisk batteri på 440 kubikkmeter med vann, som kan fylles og varmes opp før driftsstans ved Elkem Thamshavn. Orklandbadet kan driftes om lag en uke på varmen fra dette termiske batteriet.
  • Solceller på taket: 2500 m² med solceller på taket, samt batterier for lagring av produsert strøm. Dette fører til at Orklandbadet unngår effekttopper.
  • Membranrigg: Gjenvinner opp mot 90 % av spylevannet. Dette fører til lavere vannforbruk.
  • Smart lysstyring: Alle lamper i LED. Disse slukkes når rom ikke er i bruk. Justeres også i forhold til lys ute.

Nøkkelpunkter

  • Kompakt og effektivt badeland.
  • Fokus på energieffektivitet og bærekraft.
  • Viktig å få inn drift i byggefasen.
  • Viktig å benytte entreprenører med kompetanse på badeanlegg.

Les mer