Logo for årets konkurranse

Lillomarka Arena er Årets idrettsanlegg 2022!

Lillomarka Arena, i bydelen Grorud i Oslo, har blitt kåret til Årets idrettsanlegg 2022. Her står breddeidretten i fokus, og det er også et bredt spekter av aktiviteter på arenaen. Langrenn, skyting, orientering og agility er bare noen av idrettene som hører hjemme her. Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Juryens begrunnelse

Årets Idrettsanlegg 2022 tildeles Lillomarka Arena i Oslo kommune! Etter en byggeperiode på tre år sto det flotte anlegget ferdig i 2019. Bydel Grorud har fått et inkluderende helårsanlegg med fokus på breddeidretten.

Lillomarka Arena med sine 86 dekar tilbyr løyper til både langrenn og rulleski, standplass for skyting, orienteringsfasiliteter og en 2 400 kvadratmeter stor kunstgressbane spesialtilpasset agilitytrening for hunder. Dette gjør anlegget spesielt, og innbyr til variert aktivitet. Av bebyggelse i arenaen finner man en varmestue med kafe/møterom, oppholdsrom for hundeklubb, kjøkken, kiosk, toaletter og garderober. Garderobesystemet gjør det mulig å arrangere større treningssamlinger i anlegget.

Med tanke på folkehelseaspektet mener juryen at dette er svært godt ivaretatt da Lillomarka Arena inviterer mange tusen mennesker inn i marka med sitt brede spekter av aktiviteter, samtidig som det foregår ute. Juryen mener måten anlegget svøpes inn i den omkringliggende naturen innfrir markalovens reguleringer, i tillegg er anlegget bygget oppå et gammelt pukkverk. I dag fremstår anlegget som en flott inngangsport til marka. Det er også brukt sand fremfor gummigranulat på kunstgressbanen. Dette ivaretar miljøaspektet, og understreker anleggets evne til å spille på omkringliggende miljø.

Juryen ønsker også å trekke frem hvordan Lillomarka Arena er et utmerket inkluderende skianlegg ved at anlegget er spesielt tilrettelagt paraidrett. Løypenettet er tilpasset med ulik hellingsgrad og rulleskiløyper tilrettelagt for rullestolbrukere. Utlån av utstyr bidrar videre til et inkluderende anlegg. Rulleskiløypene er også et viktig tiltak når det gjelder trafikksikkerhet, og tilkomst med rulleski til anlegget er hensyntatt hos Lillomarka Arena. Anlegget er en flott arena for mangfold og integrering.