Illustrasjonsbilde hundekjøring med slede på snø
Anleggstype

Hundesportanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om hundesportanlegg.

Om hundesport

Agility

Agility er en hundesport der samspillet mellom hund og hundefører testes i en hinderløype. Hunden skal utføre ulike hinder i en gitt rekkefølge og på kortest mulig tid. Agility trenes både utendørs og innendørs.

Siden 2016 kan man søke om spillemidler til agilityhall.

Hundekjøring

Hundekjøring barmark

I hundekjøring på barmark trekker hunden/hundene en vogn eller sparkesykkel/sykkel over en viss distanse. Det finnes også en gren der man løper sammen med én trekkhund. Man bruker grusveier og stier som løyper, etter avtale med kommunen. Det er vanligst at disse løypene også er åpne for allmennheten.

Hundekjøring snø

Ved hundekjøring på snø, trekker hunden eller hundene sin fører. I grenen nordisk stil bruker man ski, men også grenen slede finnes. Hundekjøring på ski bruker lysløyper og låner skianlegg for konkurranser. For sledekjøring bruker man scooterløyper, og da må man søke kommunen om lov for å lage disse løypene.

Om hundekjøring - Utdrag fra Miljødirektoratet

Hundekjøring er en allemannsrett lovfestet i friluftsloven. I friluftsloven er hundekjøring plassert i samme bestemmelse som sykling og ridning og derfor tillatt på sti og vei i utmark og overalt i fjellet. 

Vinterstid er det upraktisk å knytte hundekjøring til stier i utmark fordi stiene da ofte ligger godt gjemt under snøen. Når det ikke er fare for skade, f.eks. skade på ungskog, er det derfor lovlig å kjøre hundespann også utenfor stil og vei. Aktiviteten må skje skånsomt og i tråd med kravet til gode ferdselskultur nedfelt i friluftslovens § 11. Det må ikke kjøres i skogplantefelt.

For å lese om allemannsretten og hva som gjelder for hundekjøring, gå til Miljødirektoratets side: Kjøre hundeslede

Norges Hundekjørerforbund

Norges Hundekjørerforbund (NHF) er en nasjonal organisasjon for hundekjøring. Formålet deres er å fremme hundekjøring i Norge, herunder bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt. NHF organiserer grenene nordisk, slede og barmark. Hundekjøring arrangeres både om vinteren på snø og om sommeren på barmark.  Det er også mange som benytter seg av trekkehund i friluftslivet.

Norges Hundekjørerforbunds nettsider

Norsk Kennel Klub

Agility organiseres av klubber tilknyttet Norsk Kennel Klub (NKK). NKK er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge, og består av selvstendige klubber og forbund. Det er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber.

Norsk Kennel Klubs nettsider