Logo NTNU

Analyse av CO2-basert kuldeanlegg for utendørs isflate og oppvarming av skole og svømmehall

Bacheloroppgave fra NTNU 2021

I denne oppgaven har studentene sett på et varmepumpesystem for en ungdomsskole med svømmehall, kunstisbane og energibrønn. De utviklet en modell av systemet, og analysen viser at saltlake bør brukes i energibrønnen og kunstisbanen. Dette er en bacheloroppgave i maskin, med fordypning i VVS-teknikk, med SIAT som oppdragsgiver og medveileder.

Sammendrag

Selbu ungdomsskole skal stå ferdig høsten 2022, og skal brukes primært av ungdomsskoleelever fra 8. trinn til 10. trinn. Skolen skal bygges med plass til 300 personer, og inkluderer en aktivitetssal, 25-meters basseng og en kunstisbane. For at oppvarmingen skal være bærekraftig og effektiv, har Selbu kommune valgt en CO2-varmepumpe.

Studentene har laget en modell for et varmepumpesystem til Selbu ungdomsskole. Modellen er utviklet med bakgrunn i analyser og dimensjonering basert på de forskjellige prosessene i denne type kjøleanlegg.

Det ble beregnet at skolebygg og svømmehall vil ha et oppvarmingsbehov på ca. 175 kW, og varmepumpen skal levere ca. 150 kW varme.

Ved å dimensjonere varmepumpen etter kuldebehovet vil systemet harmonisere med ulike driftsforhold, samtidig som varmebehovet er tilfredsstilt. Overskuddsvarme kan lagres i energibrønner.

Studentene sammenlignet også ulike medier for isbanen og konkluderte med at saltlake er best egnet som kjølemedium.

Vil du lese oppgaven?

Oppgaven ligger i sin helhet i filvedlegget.