Generelle tekniske regler - Skyting

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten. Veilederen er utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules. Dette er versjon 2017, utgave 02/2020.

Kapitler

 1. Generelt
 2. Sikkerhet
 3. Skiver og krav til skiver
 4. Baner og andre fasiliteter
 5. Tolker og instrumenter
 6. Administrasjon av mesterskap
 7. Konkurransebekledning og utstyr
 8. Konkurransejuryer - plikter og oppgaver
 9. Stevnefunksjonærer utnevnt av organisasjonskomiteen
 10. Ledelse av konkurranser - elektroniske skiver (es)
 11. Konkurranseregler (jfr også 617, konkurranseregler i finaler)
 12. Regler for opptreden - skyttere og ledere
 13. Funksjoneringsfeil
 14. Prosedyrer for dømming og generering av resultater
 15. Rangering ved poenglikhet
 16. Protester og appeller
 17. Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser
 18. Luftrifle- og luftpistoløvelser blandede lag
 19. Formularer
 20. ISSF dress code (ISSFs bekledningsregler)
 21. Stikkordsregister