Fyret flerbrukshus
Anleggstype

Skyteanlegg

Her vil du finne anleggsmanualer, veiledere, og banemål til anlegg for skyting, samt nyttige lenker.

Se egen side for bueskytteranlegg.

Om skyting

Skyting består av de fire grenene lerdueskyting, pistol, rifle og viltmål, og man trener og konkurrerer både utendørs og innendørs.

Tekstene om disse grener er hentet fra Norges Skytterforbund.

Lerdueskyting

Leirdueskyting, også kalt lerdueskyting, omfatter flere typer sportsskyting med haglegevær hvor skytteren forsøker å treffe en flyvende leirdue. Leirduen kastes som oftest ut foran skytteren på skytterens egen kommando. Les mer hos NSF.

Pistol

Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret. Les mer hos NSF.

Rifle

I rifleskyting deles vanligvis disiplinene/øvelsene etter hvilken type rifle eller kaliber som blir benyttet. Luftrifle er den yngste av riflegrenene, men er likevel den mest utbredte. Grenen skytes både internasjonalt og nasjonalt. Avstanden er 10 meter. Miniatyr/finkaliber utøves med standardrifle- eller fririfle. Programmet skytes på 15 meter stående som en nasjonal øvelse, og på 50 meter som skytes både nasjonalt og internasjonalt. Øvelsen skytes liggende, stående og knestående. 300 meter rifleskyting har de samme programmene som 50 meter. Riflene har større kaliber og bruker en kraftigere ammunisjon. Les mer hos NSF.

Viltmål

Viltmålskyting er skyting på bevegelige mål som beveger seg mellom to skanser. Skytteren står i ferdigstilling inntil skiva er synlig. Da først løftes våpenet. Våpenet er påmontert et kikkertsikte hvor det kan være innlagte spesielle forsprangsmerker. Det skytes hurtige, langsomme sprang og dobbeltskudd. Les mer hos NSF.

Norges Skytterforbund

Skytingidrett med pistol og rifle organiseres av Norges Skytterforbund. Dersom du har spørsmål om disse idrettene eller anlegg for disse, ta kontakt med Norges Skytterforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Skytterforbunds langtidsplan for perioden 2013-2015/17:

NSF skal, som særforbund for skyting i NIF, videreutvikle skyting som populær, trygg og sunn sport og hobby i Norge. Norge skal være en topp skytternasjon i global sammenheng. Skyting skal være en betydelig og positiv aktivitet i mediesammenheng og profileres i riksdekkende media.

NSF har følgende anleggstyper:

  • Lerduebane
  • Skytebane ute
  • Skytehall
  • Viltmålbane
  • Feltskyting

For forbundets egen bane (Løvenskioldbanen) er strategien å videreføre arbeidet med å utvikle Løvenskioldbanen til et moderne, miljøvennlig nasjonalanlegg for alle grener innen organisert skyting, nasjonalt som internasjonalt. Det etterstrebes at anlegget planlegges og drives i henhold til miljøstandard ISO 14001, med tanke på fremtidig sertifisering.

Om miljø

Ved skyteanlegg må det tas miljøhensyn. For eksempel er støy og kuleoppsamling to elementer som må håndteres ved utbygging eller rehabilitering av anlegg. Les mer om miljøhensyn ved skyteanlegg på Norges Skytterforbunds anleggsside