Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 41 – 2023

Nyheter fra Norges Skytterforbund, Norges Skiforbund, Norges Rytterforbund og Norges Fotballforbund

Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram, og både skiforbundet og fotballforbundet har kommet med sine synspunkter. I tillegg avholder flere forbund webinar, Rytterforbundet tar et krafttak for ridebaner og gummigranulatens tid går mot slutten. Les mer om dette i ukas anleggsnytt.

Statsbudsjettet 2024 – forbundenes betraktninger

Full momskompensasjon til frivilligheten

Skiforbundet uttrykker takknemlighet for regjeringens budsjettforslag som prioriterer full momskompensasjon for både varer, tjenester og anlegg bygget av idrettslag. Samtidig etterlyser de at kompensasjonen blir rettighetsfestet slik regjeringen har sagt i Hurdalsplattformen. 

Les mer om skiforbundets tanker rundt momskompensasjonen deres nettsider: Statsbudsjettet 2024: Full momskompensasjon til frivilligheten – skiforbundet.no (publisert: 6.10.2023)

5,5 millioner til kunstgresskartlegging

Da regjeringen la fram statsbudsjettet 6.10.23 ble det klart at norsk fotball får 5,5 millioner kroner til å kartlegge kunstgressbanene i landet. Det skjer bare dager etter at EU-kommisjonen innførte totalforbud mot gummigranulat som ifyll på kunstgressbaner etter 15. oktober 2031.

NFF skriver at de er glad for at de får midler til å skaffe seg nødvendig kunnskap til mer bærekraftige fotballanlegg i framtida.

Les mer om nyheten på fotballforbundets nettsider: Regjeringen gir penger til kunstgressprosjekt – fotball.no (publisert 6.10.2023)

EU-forbud mot gummigranulat 

EU-kommisjonen har vedtatt et forbud mot salg og omsetning av gummigranulat som ifyllsmateriale i kunstgressbaner med en overgangsperiode på åtte år. Det vil ikke være mulig å kjøpe eller omsette gummigranulat etter 15. oktober 2031.

Dette betyr at fotballen har åtte år på å finne gode alternativer. NFF har i anledning forbudet vært i dialog med regjeringen og sendt inn søknad om midler til et kunstgressprosjekt som skal stå for en grønn omstilling av norske fotballanlegg. 

Mer om EU-kommisjonens forbud og NFFs tanker om framtidas anlegg kan du lese på Fotballforbundets nettsider: EU-forbud med en overgangsperiode på åtte år trer i kraft i oktober – fotball.no (publisert: 29.09.2023)

Webinar – et verktøy for tilskudd og bedre anlegg

Støtteordninger og søknadsskriving

18. oktober klokka 19.00-20.30 holder Norges Skytterforbund et webinar med temaet støtteordninger og søknadsskriving. 

Webinaret tar for seg informasjon om de ulike støtteordningene som finnes, tips til hvordan å skrive en god søknad og innspill til ordninger og ideer rundt anleggsutbygging. 

Påmeldingsfristen er 17. oktober. 

Les mer om webinaret og meld deg på via skytterforbundets nettsider: Webinar: støtteordninger og søknadsskriving – skyting.no (publisert 3.10.2023)

Hvordan jobbe med anlegg for å oppnå økt rekruttering?

Norges Skiforbund og Hedmark Skikrets gjennomførte et anleggswebinar mandag 25. september 2023. 

Webinaret tok for seg strategier og planer for god anleggsutvikling, samt innføring i hvordan man kan tilrettelegge for økt rekruttering i skianleggene. I tillegg presenterte klubbleder i Nordbygda Løten Ski, Bjarne Kjøs, prosess og utfordringer ved utvikling av et nytt skilekanlegg som skal stå klart i løpet av høsten. Avslutningsvis ble kretsens videre arbeid og prioriteringer knyttet til anlegg og rekruttering presentert.

Les mer og se presentasjonene fra webinaret på Skiforbundets nettsider: Webinar: Hvordan jobbe med anlegg for å oppnå økt rekruttering – skiforbundet.no (publisert 5.10.2023)

Løypeseminaret 2023

6.–8. november 2023 arrangerer Norges Skiforbund og Skiforeningen det tradisjonsrike løypeseminaret på Beitostølen. 

Programmet inneholder tips og triks, nyheter og gode brukerhistorier i forbindelse med etablering, utvikling og preparering av skiløyper.

Påmeldingsfrist er 1. november 2023. 

Les mer om seminaret og meld deg på via skiforbundets nettsider: Løypeseminaret 2023 – skiforbundet.no (publisert 10.10.2023)

Krafttak for ridebanebunner – åpent for søknader

Spillemidler er ment å være hovedfinansieringen av et anlegg, men det må gå minimum 10 år før spillemidler kan søkes om på nytt til samme formål eller anlegg. Ridebanebunner har i mange tilfeller mindre driftslevetid enn 10 år og Rytterforbundet ser at mange klubber ikke har midler til å bytte ut ridebanebunner. 

I 2009 innførte Norges Rytterforbund ordningen "Krafttak for ridebanebunner". Ordningen skal sikre at klubber kan søke om midler til rehabilitering av ridebanebunn. 

Søknadsportalen for krafttak for ridebanebunner (2. termin 2023) er nå åpnet, og fristen for å sende inn søknader er 15.11.23. 

Les mer om tilskuddsordningen eller send inn søknad via rytterforbundets nettsider: søk om tilskudd – Krafttak for ridebanebunner – rytter.no (publisert 2.10.2023)