Illustrasjonsbilde ridning
Anleggstype

Rideanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Om rideanlegg

Utdrag fra Ridesporten i vekst – forslag til anleggsstrategi for Norges Rytterforbund

Rideaktivitet kan skje på et vidt spekter av anlegg. Anleggene varierer i kvalitet og er forskjellige ut fra hvilken type rideaktivitet som foregår. Det enkleste anlegget vil typisk være et inngjerdet utendørs jorde – eller en grusbane med tilknyttet stallplass. Det mest avanserte anlegget vil være et innendørsanlegg hvor det kan arrangeres internasjonale konkurranser.

Ridehus og ridesenter

Hvis det er et innendørsanlegg kalles det ridehus. Størrelsen på anleggene varierer og de største kalles gjerne ridesenter. Slike anlegg vil ha tribuner, tilknyttede stallplasser og andre fasiliteter som er vanlige i toppidrettsanlegg. Det er gjerne oppstallingsplass til 40-50 hester og plass for rideskole. I tillegg er det vanlig å arrangere terapiridning for funksjonshemmede og leie ut stallplass til privat personer. Rideanleggene eies og drives både av klubber og av private personer eller organisasjoner.

Det er i prinsippet kun to ting som må være på plass for å kunne kalles rideanlegg:

  • Stall
  • Ridevolte (et inngjerdet areal) normalt minimum 20 x 40 meter, der konkurranser kan avholdes

Husk at hestehold kan kreve tillatelse fra Mattilsynet

Dersom du skal omsette mer enn seks hester i året, eller skal drive hestepensjonat, hestesenter eller treningsstall, må du først søke om tillatelse fra Mattilsynet. Dette gjør du via Mattilsynets skjematjenester: Skjema i Altinn.

 

​Norges Rytterforbund

Norges Rytterforbund (NRYF) ble stiftet i 1915, og har over 340 klubber. Rideklubbene er igjen organisert gjennom 17 rytterkretser. NRYF har ansvaret som organiseringen av de ni grenene sprang, dressur, ridning for funksjonshemmede, distanse, feltritt, voltige, mounted games, kjøring og islandshest. Felles for alle grenene er målet om samspill mellom hest og rytter. Det må vises beherskelse av forskjellige øvelser som krever både lydighet, smidighet, spenst, letthet og styrke på forskjellige måter i de forskjellige grenene. For å lese mer om forbundet gå til deres hjemmeside: Norges Rytterforbund

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Rytterforbunds strategidokument "Rytterpolitisk dokument 2015-2019":

«Flere og bedre anlegg»

NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet ved at vi:

  • Styrker anlegg eid eller drevet av klubb
  • Leger til rette for samarbeid mellom rideklubb og private anleggseiere.
  • Gir klubbene kompetent veiledning om bygging og drift av anlegg.
  • Legger til rette for flerbruksanlegg, inkludert samarbeid med travsporten.
  • Legger til rette for flere fylkeskommunale og kommunale anlegg.

Alle hovedanlegg i NRYF kan du se her.

Norges Rytterforbund har et samarbeid med Stallmesteren, som kan gi rådgivning om rideanlegg.

​Norsk Islandshestforening

Norsk Islandshestforening (NIHF) ble stiftet på Hamar i 1970. NIHF er medlem av den internasjonale islandshestforeningen Föderation Europäischer Islandpferde Freunde (FEIF). Se mer på forbundets hjemmeside: Norsk Islandsforening
​​​​​​