Illustrasjonsbilde ridning
Anleggstype

Rideanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Om rideanlegg

Ridehus og ridesenter

Hvis det er et innendørsanlegg kalles det ridehus. Størrelsen på anleggene varierer og de største kalles gjerne ridesenter. Slike anlegg vil ha tribuner, tilknyttede stallplasser og andre fasiliteter som er vanlige i toppidrettsanlegg. Det er gjerne oppstallingsplass til 40-50 hester og plass for rideskole. I tillegg er det vanlig å arrangere terapiridning for funksjonshemmede og leie ut stallplass til privat personer. Rideanleggene eies og drives både av klubber og av private personer eller organisasjoner.

Det er i prinsippet kun to ting som må være på plass for å kunne kalles rideanlegg:

  • Stall
  • Ridevolte (et inngjerdet areal) normalt minimum 20 x 40 meter, der konkurranser kan avholdes

Husk at hestehold kan kreve tillatelse fra Mattilsynet

Dersom du skal omsette mer enn seks hester i året, eller skal drive hestepensjonat, hestesenter eller treningsstall, må du først søke om tillatelse fra Mattilsynet. Dette gjør du via Mattilsynets skjematjenester: Skjema i Altinn.

​Norges Rytterforbund

Norges Rytterforbund (NRYF) ble stiftet i 1915, og har over 340 klubber. Rideklubbene er igjen organisert gjennom 17 rytterkretser. NRYF har ansvaret som organiseringen av de ni grenene sprang, dressur, ridning for funksjonshemmede, distanse, feltritt, voltige, mounted games, kjøring og islandshest. Felles for alle grenene er målet om samspill mellom hest og rytter. Det må vises beherskelse av forskjellige øvelser som krever både lydighet, smidighet, spenst, letthet og styrke på forskjellige måter i de forskjellige grenene.

For å lese mer om forbundet gå til deres hjemmeside: Norges Rytterforbund.

Norges Rytterforbund har et samarbeid med Stallmesteren, som kan gi rådgivning om rideanlegg.

Anleggsplan

Utdrag fra "Anleggsstrategi NRYF 2019-2023":

Gode anlegg gir god aktivitet. Anlegg er en forutsetning for utøvelse av vår idrett! Å arbeide for flere anlegg handler om en samlet innsats i samarbeid med det offentlige, private, hestenæringene og ryttersporten for å sørge for flest mulig og best mulig anlegg over hele landet. Bedre anlegg handler om funksjonelle anlegg, men også nødvendig rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte anlegg.

Flere og bedre anlegg handler om å bedre rammevilkårene for bygging av anlegg, og om å utvikle og bruke den samlede anleggsfaglige kompetansen. Norges Rytterforbund vil at enhver kommune med over 10.000 innbyggere skal ha et hestesportsanlegg tilrettelagt for et mangfold av brukergrupper og arrangementer. Tilgangen til et anlegg er et virkemiddel for å få gjennomført ønsket idrettslig aktivitet. Det er viktig å holde kostnadene for å være med i idrettslag så lave som mulig, uavhengig av anlegget eies og driftes av klubbene selv, eller om aktiviteten foregår i et kommunalt eller privateid anlegg. 

​Norsk Islandshestforening

Norsk Islandshestforening (NIHF) ble stiftet på Hamar i 1970. NIHF er medlem av den internasjonale islandshestforeningen Föderation Europäischer Islandpferde Freunde (FEIF).

Se mer på forbundets hjemmeside: Norsk Islandsforening​​​​​​