Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 39 – 2023

Nyheter fra Norges Rytterforbund, Skiforbundet og Skytterforbundet

Høsten er over oss, og det er på tide å søke om momskompensasjon. Skiforbundet skriver om et frydefullt anleggsengasjement i Sør-Trøndelag, og Skytterforbudet annonserer nye rutiner for henvendelser knyttet til anlegg. I Moss bygges det nytt klatresenter.

Søknad om momskompensasjon har åpnet

15. september åpnet portalen for å søke om momskompensasjon for idrettslag og andre organisasjoner som har bygget idrettsanlegg. For å kunne søke må anlegget være ferdigstilt og regnskap godkjent av revisor må foreligge. Ordningen omfatter ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Les mer om ordningen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet: Momskompensasjon til idrettsanlegg – lottstift.no (sist oppdatert 18.9.2023)

Norges Rytterforbund er et av særforbundene som har videreformidlet nyheten. På deres nettsider finnes mye god informasjon: Nå er det åpnet for søknader om momskompensasjon for anleggsbyggere – rytter.no (publisert 15.9.2023)

Ski-Norge strutter av engasjement!

Skiforbundet kan i denne ukas anleggsnytt fortelle om alt det flotte engasjementet i vårt langstrakte land. Sør-Trøndelag skikrets har nemlig tatt seg en rundreise for å se hva som rører seg i kretsen, og det er jammen ikke lite!

Kretskontoret har i lengre tid hatt tradisjon for å reise rundt og besøke klubber. I høst har de spedd på med fem nye visitter, med formål om å ta pulsen på det som rører seg i kretsen, ved å se på anlegg og rekuttering. Høstens utvalgte klubber har vært Rindal IL, Stadsbygd IL, Skaun IL, Hovin IL og Jonsvatnet IL, der alle kunne vise fram nye elementer i allerede gode anlegg. Kretsen kunne dermed dra tilbake til kontorene i Granåsen med masse ideer og inspirasjon til skileikanlegg og skicrossløyper. Dette har de selvfølgelig delt på egne sider. 

– Ekstra kult er det at flere klubber får inspirasjon til å utvikle sine skiarrangement til vinteren, skriver kretsen selv.

Les mer og se bilder fra seansene på Skiforbundets nettsider: Engasjement for rekrutterende anlegg – skiforbundet.no (publisert 22.9.2023)

Skytterforbundet avvikler ordningen med en egen anleggsrådgiver

Norges Skytterforbund har i flere år hatt en anleggsrådgiver ansatt i 100 %-stilling, men fra utgangen av september 2023 bortfaller denne. Forbundet opplyser samtidig at avviklingen ikke medfører utfasing av bistand rundt anleggsspørsmål, men snarere en omprioritering av midler. Forbundet kommer fortsatt til å være til hjelp, men behandlingstida kan bli noe lengre. 

Les mer om avgjørelsen, og hva det vil bety for deg og din klubb på forbundets sider: Ny rutine for bistand til anlegg – skyting.no (publisert 26.9.2023)

"Moss' styggeste bygg" rives til fordel for nytt klatresenter

Høyt & Lavt Gruppen har nå fått tillatelse til å rive det gamle industribygget omtalt som «Moss’ styggeste bygg» for å bygge nytt klatresenter. Det nye bygget skal utføres i massivtre, og skal etter planen ferdigstilles i juni 2024. Det vil da inneholde både klatrevegger og alt annet en kan ønske seg i et klatresenter. Bygget, som er tegnet av Snøhetta, vil bli et estetisk bygg, der massivtreet vil fremheves, fremfor å kles inn. Videre er bygget planlagt utformet som en katedral: Du kan se tvers gjennom bygget.

Les mer om det nye klatresenteret på bygg.no: ØST Byggentreprenør bygger klatresenter i Moss - bygg.no (publisert 28.09.2023)