Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2020

Nyheter fra Norges Rytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Tennisforbund

Norges Rytterforbund påminner om viktige søknadsfrister, hvorav en er Krafttak for ridebanebunner med frist 30. april. I skogen må man nå ta hensyn til hekke- og yngletiden - dette skriver Norges Orienteringsforbund om og gir tips til aktiviteten. I Kristiansund planlegger tennisklubben for et nytt klubbhus, og anleggsveien videre.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Krafttak for ridebanebunner - søknadsfrist 30. april

Norges Rytterforbund minner om viktige søknadsfrister for klubbene sine. Blant disse finner man Krafttak for ridebanebunner, som har to frister per år: I år er det 30. april og 15. november. Se mer på sidene:

Viktige søknadsfrister fremover - nyhet på rytter.no (publisert 17.04.2020)

Krafttak for ridebanebunner - informasjonsside på rytter.no

Ta hensyn i skogen!

Norges Orienteringsforbund minner om viktigheten i å ta hensyn til natur og dyreliv - spesielt nå da det er hekke- og yngletid. Derfor må klubber som tilrettelegger for aktivitet tenke igjennom hvor de legger løyper eller har tur-o.

Påminnelse om hensyn en må ta i hekke- og yngletiden - nyhet på orientering.no (publisert 21.04.2020)

Kristiansund Tennisklubb skal bygge klubbhus

Norges Tennisforbund skriver om Kristiansund Tennisklubb, som på årsmøtet sitt vedtok låneopptak med hensyn til oppføring av nytt klubbhus.

Klubben har siste årene hadde en medlemsvekst fra 30 til 175 medlemmer, og har en strategisk plan for å oppgradere fasilitetene sine. Dette kan du lese om:

Fantastisk milepæl nådd for Kristiansund TK - nyhet på tennis.no (publisert 22.04.2020)