Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 27 - 2024

Nyheter fra Norges Cricketforbund og Norges Rytterforbund

I denne ukens anleggsnytt kan du lese om tilskuddsordning for å lage Agria Naturbane og få en oppdatering fra Cricketforbundet knyttet til Ekebergbanen.

Ekeberg 3 er stengt etter rockefestival

Hvert år arrangeres Tones of Rock festivalen på Ekebergsletta i Oslo. I år som tidligere år har dette påført skader på idrettsanlegget i følge Bymiljøetaten i Oslo. Ekeberg 3 har derfor ikke vært spillbar på flere uker. Nå melder Norges Cricketforbund om at banen trolig vil bli spilleklar om 2-3 uker!

Les mer om saken på Cricketforbundets nettsider (Publisert 24.06.24). 

Søk om støtte til å lage en Agria Naturbane

Gjennom samarbeidet med Agria Dyreforsikring vil Norges Rytterforbunddele ut  totalt 135 000 kroner til tre rideklubber i tilskudd til å lage en Agria Naturbane! Alle rideklubber tilsluttet Norges Rytterforbund er velkomne til å søke. Søknadsfrist: 1. september 2024.

En naturbane er et naturområde tilrettelagt for ridning. Det viktigste er å ha en godkjenning fra skogs- eller tomteeier og å ta hensyn til fugle- og dyreliv. Naturbaner skal gjerne legges til et sted med flatt underlag og med gode dreneringsmuligheter. Underlaget skal også gjerne bestå av bark, sagflis eller andre naturelementer som kvister og stubber. Hensikten er å ha en morsom treningsarena som gir glede for både hesten og deg som rytter.

Her finner du en oppskrift på å lage en naturbane (Norges Rytterforbund)

– Variert trening på ulikt underlag er en viktig faktor for å skape sterke og sunne hester. Mange staller har naturen tett på, og vi håper at dette kan inspirere til at flere bruker skogsmulighetene rundt seg. En naturbane er med på å skape sunnere og gladere hester på en naturlig måte, og vi håper på mange søkere, sier Marianne Broholm Einarsen, Business Area Manager Europe, i Agria Dyreforsikring.

Les mer om søknadskriterier og naturbaner på Rytterforbundets nettsider (Publisert 03.07.2024).