Oversiktsbilde over Vinne aktivitespark
Klatreapparat i Vinne aktivitetspark
Huskeapparat i Vinne aktivitetspark
Område for landhockey
Sandvolleyballbane i Vinne aktivitetspark
Tennisbane
Lekestativ
Trimtrapp i Vinne aktivtetspark
Vinne aktivitetspark
Skatepark i Vinne aktivitetspark
Lekeapparat i Vinne aktivitespark
Lekeapparat i Vinne aktivitespark
Huskestativ i Vinne aktivitetspark

Vinne aktivitetspark

Hvorfor sitte inne, når du kan være i aktivitet på Vinne?

Vinne aktivitetspark er nærmiljøanlegget som ønsker å inspirere til egenorganisert aktivitet. Nærmiljøanlegget er et aktivitetsanlegg for barnehager, skoler og tilreisende – der målgruppen er både store og små. Anlegget er anbefalt av Tverga – Ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

Bakgrunn

Egenorganisert idrett har vært et fokusområde for Verdal kommune, da det har vært en nedgang i aktivitetstall for ungdom. Dette kan man lese mer om i "Eksperter i Team"-oppgaven: "Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge", side 15. Målet med Vinne aktivitetspark var dermed å stimulere til mest mulig egenorganisert aktivitet i kommunen. De lokale ildsjelene Åge Myhre og Ketil Berg har gitt mye for at Vinne aktivitetspark skal realiseres. Utallige timer er lagt ned gjennom dugnad og engasjement av idrettslagene i samarbeid med kommunen. Sammen med spillemidler og investeringer gjort av Verdal kommune ble realiseringen av anlegget mulig.

Anlegget

Vinne aktivitetspark er et nærmiljø- og aktivitetsanlegg for skoler, barnehager, lokale og tilreisende til Verdal. Aktivitetsparken innbyr til både organisert og egenorganisert aktivitet, og ønsker å samle folk i alle aldre.

Anlegget er sammensatt og består av blant annet:

  • Tre volleyballbaner
  • Basketballbane
  • Tennisbane
  • BMX- og skatepark
  • Område for landhockey

Anlegget kan benyttes til mindre arrangementer dersom ønskelig, og slikt avtales direkte med drift av parken (Veksttorget AS).

Prosessen

I 2012 startet planleggingen av aktivitetsparken, som ble ferdigstilt i 2019.

I et intervju i "Eksperter i Team"-rapporten Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet forteller prosjektleder for Vinne aktivitetspark at det ble søkt om spillemidler for hvert enkelt element i aktivitetsparken. Det ble dermed sendt inn til sammen 16 spillemiddelsøknader. Spillemiddelordningen har endret seg siden da, og nå er det enklere å søke om spillemidler for aktivitetsparker.

Se temasiden om Finansiering og spillemidler for informasjon om hvordan søke om spillemidler.

Økonomi og finansiering

Budsjettet for prosjektet lå på omkring 16 millioner kroner. Dette ble finansiert gjennom:

  • Investeringer gjort av kommunen på ca. 10 millioner kroner
  • Spillemidler ca. 4,5 millioner kroner
  • Dugnadsarbeid

Drift

Tiltak gjort for å effektivisere driften er at lag, foreninger og andre aktive grupper som benytter seg av nærmiljøanlegget og dets fasiliteter stiller til dugnad et par ganger årlig, organisert av Veksttorget AS. Det er også en oppfordring fra Verdal kommune om at alle som bruker aktivitetsparken bidrar til renhold ved å forlate det ryddig og rent etter bruk.