Gutt som kjører brett i betongpark
Anleggstype

Skateboardanlegg

Du vil her finne nyttige linker til forbund og informasjon om skateboardanlegg.

​Om skateboardanlegg

Skateboardpark, skateboardhall, skateanlegg, skaterampe, betongpark - det finnes mange navn for denne type anlegg, og det finnes også mange av dem i Norge. Den som er interessert i å bygge anlegg for skateboard (eller rullebrett på norsk), anbefaler vi at du kontakter Brettforbundet for veiledning i prosjekter.

Brettforbundet

I Norge er det Brettforbundet som organiserer skateboarding. Brettforbundet er et resultat av sammenslåingen av Norges Snowboardforbund, Norsk Organisasjon For Rullebrett og Norges Surfforbund (det senere var tidligere en del av Norges Seilforbund).

Hjemmesiden til Brettforbundet

Norsk Organisasjon For Rullebrett (NORB) er en interesseorganisasjon i Norge som jobber med å tilrettelegge for rullebrett over hele landet, samt bidra til å øke antall rullebrettkjørere. NORB arrangerer årlig NM og bidrar med byggeveiledning for baner i betong og trevirke. Organisasjonen ligger under Brettforbundet.

Hjemmeside til Norsk Organisasjon For Rullebrett

Anleggsplan

Utdrag fra Tips til designprosess:

Bare skatere kan designe for skatere

"Brukermedvirkning” har vært et trendy ord blant oss som jobber med ungdom de siste årene. I ordet ligger f.eks. at en kommune skal involvere skatere når de jobber med å tilrettelegge et skateanlegg. De lokale skaterne skal være med å bestemme hva de vil ha. Helt enkelt fordi det er de som skal bruke det. Det er ikke innkjøpsansvarlig i kommunen, landskapsarkitekten som er engasjert eller selgeren fra ”festlig frontflip flaksanlegg as”, som skal bruke anlegget.​"

Banemål og tekniske krav

NORB’s veiledninger - her finner du det meste av informasjon om skateboardanlegg.