Kaiskuru skianlegg
Kaiskuru Skianlegg
Kaiskuru skianlegg
Oversiktskart Kaiskuru skianlegg
Skiløper på vei opp bakke på asfaltert rulleskiløype
To rulleskiløpere på vei opp bakkene

Kaiskuru skianlegg

Resultat av et godt samarbeid mellom idrettslagene og kommunen

Kaiskuru skianlegg ligger i Alta kommune, og er et helårs langrenn- og skiskytteranlegg. Anlegget ligger i et boligområde 6 km fra sentrum og 3 km fra flyplass. Anlegget er utviklet fra 1989 til i dag og er et resultat av et godt samarbeid mellom skiklubbene i Alta og Alta kommune. Anlegget er anbefalt av Norges Skiforbund.

Bakgrunn

En sammenslutning av skiklubber i Alta initierte og bygde anlegget til jr. NM i langrenn i 1989. Anlegget ble utviklet av en byggekomite som bestod av representanter fra skiklubbene og Alta kommune. Alta kommune overtok anlegget i 2005. Ildsjeler i skiklubbene, med Skiforbundets anleggsmedlem Oddmund Bakken, i spissen har sørget for at anlegget kontinuerlig har blitt oppdatert og oppgradert for å møte nye krav og nye konkurranseformer. I 2009 ble anlegget utvidet fra å være et rent langrennsanlegg til også å være et skiskytteranlegg.

Anlegget

Anlegget er et helårs idrettsanlegg med rulleskiløype, turløyper, sykkel løyper og kunstgressbane om sommeren. Om vinteren er det et ski- og skiskytteranlegg. Det er FIS-godkjente konkurranseløyper fra 1,1-8,3 km, og mange mil med lettere turløyper. Alle løyper er opparbeidet og egnet til sommerbruk.

Oversiktskart løyper Kaiskuru skianlegg

Beliggenhet

Kaiskuru nærmiljøsenter med skole og barnehage er nærmeste nabo og bruker anlegget som sitt uteområde. I forbindelse med arrangement benyttes nærmiljøsenteret til sekretariat, kafé, overnatting, garderobe, premieutdeling mm.

Riktig anlegg på riktig plass

Anleggets nåværende form med innhold har blitt til gjennom en bred prosess som involverte idretten, skolen og beboerne i området. Mange gode ønsker ble forent i en områdeplan utarbeidet av Verte arkitekter og landskap. Målet var å få plassert riktig anlegg på riktig plass, uten å måtte rive ned for å bygge opp på nytt.

Brukere

Anlegget brukes hele året til trim og trening for Altas innbyggere. I tillegg er ski- og skiskytterklubbene årlig vertskap for minst ett stort, og mange små arrangementer. Skolen og barnehagen bruker området daglig som en del av sitt uteområde.

Drift

Oppdelt drift

Alta kommune drifter alle løyper sommer og vinter. I tillegg drifter Alta kommune byggene. Skiklubbene drifter snøkanonene - det eksisterer en samarbeidsavtale med Alta kommune. Skiskytterlagene drifter skiskytterstadion - det eksisterer en samarbeidsavtale med Alta kommune. Kaiskuru IL drifter kunstgressbanen - det eksisterer en samarbeidsavtale med Alta kommune.

Drift og vedlikehold året rundt

Anlegget krever drift og vedlikehold hele året. Om vinteren står Alta kommune for all løypepreparering med 2 tråkkemaskiner. Skiklubbene har vært med på å finansiere tråkkemaskinene.

Noe drift trenger sertifisert personell

Nytt stadionbygg har en del tekniske løsninger, bla. ventilasjon som krever drift fra sertifisert personell. Utføres av Alta kommune.

Vedlikehold

I barmarkssesongen utfører Alta kommune vedlikehold på bygg, klipping av gress, rydding av skog og utbedring av skader på traseene. Maskinkjører med tilgang til traktor, hjullaster, gravemaskin, mm. er nødvendig.

Nøkkelpunkter

Samspill Alta kommune – lag/foreninger

Fra anleggsstart på slutten av 1980-tallet fram til i dag har det tette samspillet mellom lag/forening og Alta kommune bidratt til at anlegget er en suksess. Anlegget er et dynamisk anlegg i kontinuerlig utvikling. Samarbeidet er regulert av en rekke samarbeidsavtaler, i tillegg til at ressurspersoner i idrettslagene benyttes av Alta kommune i utviklingen av anlegget.

Rulleskiløype

Stadiondelen av den 3,3 km lange rulleskiløypa er universelt utformet og består av rulleskiløype, skiskytterstadion, strafferunde og en asfaltert opplæringsflate på 30*60 m. Her kan barn, unge, eldre og bevegelseshemmede utfolde seg, samtidig som noen av landets beste løpere (Finn Hågen Krogh og Petter Eliassen) trener i rulleskiløypa. Opplæringsflata er sperret for biler i hele barmarkssesongen og benyttes til parkering under store arrangementer om vinteren.

Sammenhengende løypenett

Hele tur og skiløypeløypenettet i sentral Alta henger sammen. Totalt sett er det over 50 km med tur- og skiløype. 4 lysløyper fra Alta øst til Alta vest bindes sammen med Byløypa. En turløype som slynger seg gjennom hele Alta by. I praksis har alle innbyggerne i Alta sentrum mindre enn 500 m til nærmeste skiløype. Driftsmessig er det en stor fordel et en ved bruk av tråkkemaskin slipper på- og avlasting for å gjennomføre prepareringen.

Utfordringer

Største ulempe med anlegget i forhold til plassering er at nesten 3000 mennesker har stadionområdet med løyper som sitt nærtur terreng. Respekten for nypreparerte skiløyper blant fotgjengere om vinteren er variabel og hele tiden en kime til konflikt mellom skiløpere og fotgjengere.