NHF Logo

"Stier å stole på"

Publikasjon fra Norges Handikapforbund

Friluftslivsaktiviteter er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge, og er en viktig kilde til livskvalitet og helse. For mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser vil derimot naturens gleder og opplevelser være utilgjengelige uten tilrettelegging. I denne publikasjonen fra Norges Handikapforbund kan du lese mer om hvordan man kan gjøre friluftslivet mer tilgjengelig for alle!

Friluftslivet er en sentral del av den norske kulturarven, og de positive effektene av friluftsliv er høyt verdsatt av den norske befolkningen. Ulike former for tilrettelegging av for eksempel turveier, bålplasser og brygger vil kunne gjøre friluftslivets gleder tilgjengelig for en større del av befolkningen. Samtidig er det viktig at tilretteleggingen gjennomføres på en skånsom og naturvennlig måte, som ikke går på bekostning av natur- og opplevelsesverdier.

Norges Handikapforbunds prosjekt "Friluftsliv – jakten på viktige detaljer" resulterte i publikasjonen "Stier å stole på", som skal gjøre det enklere å tilrettelegge for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser. Her presenteres idéer og løsninger som skal øke tilgjengeligheten - slik at alle kan nyte friluftslivet, uavhengig av funksjonsnivå.

Om publikasjonen

Hentet fra publikasjonens forord: 

"Formålet har vært å bidra til mer tilgjengelighet for alle, uansett funksjonsnivå. For å synliggjøre at medvirkning er en viktig faktor i planleggingen, inneholder også publikasjonen noen råd om ferdsel i naturen.

(...)

Motivasjonen for prosjektet er ønsket og behovet for naturopplevelser knyttet til livskvalitet. Navnet på stortingsmeldingen, ”Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet”, understreker betydningen av dette. Videre heter det: ”Naturopplevingar er sjølve kjernen i friluftslivet og inneheld opplevingar knytt til både blomster og tre, fugle- og dyreliv, vatn, smak, lyd og luktopplevingar, og til vekslingar i naturen gjennom året. Naturen har evne til å overraske , og ein kan bli like gledeleg overraska over den same opplevinga kvar vår, uvisst av kva grunn.” St.meld. nr. 39 (2000-2001)"

Les publikasjonen

Publikasjonen kan hentes fra Norges Handikapforbund sin nettside.