Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 15 - 2024

Nyheter fra Norsk bilsport og Snøkompetanse.

I denne ukas anleggsnytt kan du lese om at Vålerbanen, som er en av de mest brukte racingbanene i landet, tar til ordet for ansvar rundt motorsportens støyproblemer. I tillegg kan Snøkompetanse gi oss et fyldig utvalg nyheter om snølagring, både i Tromsø og på Stiklestad.

– Støy er et felles ansvar

Motorsport har alltid vært preget av støyproblematikk, og stadig jobber både klubber og forbund godt med å redusere støynivået. Vålerbanen har vært ett av de viktigste anleggene for motorsport i Norge siden åpningen i 1993, og tar nå et ekstra ansvar for å få ut det viktige budskapet. 

– Motorsportmiljøet og baneeiere må jobbe sammen for å finne gode løsninger for hvordan vi skal forvalte oppgaven vår. Vi har allerede diskutert en rekke administrative og fysiske tiltak for hvordan vi kan få ned støy på våre arrangement. Samtidig er det viktig å få frem de positive ringvirkningene av motorsportaktiviteten. Ikke bare fordi den utgjør er en vesentlig del av Vålerbanens virksomhet, men den favner så mange positive samfunnsdimensjoner, forteller administrerende direktør Geir Atle Stormbringer ved Vålerbanen. 

Les mer om problematikken og mulige løsninger hos Norsk Bilsportforbund: – Støy er et felles ansvar – bilsport.no (publisert: 11.4.2024)

Visste du at Gode Idrettsanlegg har et verktøy om støyforebygging i motorsportanlegg? Ikke? Les det her da vel: Støyforebygging i motorsport  godeidrettsanlegg.no

Snølagringsprosjekt i Tromsø Alpinpark

Til tross for at Tromsø både ligger langt nord, og normalt sett er snørikt, kan man ikke hvile på laurbæra. Med et stadig mer ustabilt klima har Tromsø Alpinpark sammen med skiforbundet satt i gang et pilotprosjekt, med mål om mer forutsigbare vintre. Hvordan? Snølagring. 

Det er Norges Skiforbund som er initiativtaker, og sammen med Snow Secure og Levi Skiresort i Finland, er målet å effektivisere snøproduksjonen ved å finne ut når det er mest gunstig å produsere snø, mht. temperatur og luftfuktighet. Dette for å oppnå betydelig mer snø ut av hver forbrukt kWh og antall liter vann.

Målsetningene er ikke snaue (hentet fra Snøkompetanse):

  1. Forutsigbarhet gjennom fast årlig åpningsdato, eks. 15. november.
  2. Store reduserte energikostnader ved mindre snøproduksjon, konkret mål er å redusere strømkostnadene med 70 % noe som vil utgjøre en årlig besparelse på ca. 300 000 kr.
  3. Økt aktivitet gjennom tidlig åpning og lengre sesong.
  4. Redusert reisevirksomhet for idretten (søken etter snø på tidlig sesong).
  5. Bygge et snølager som akkumuleres med 5-10 % årlig.

Les mer om denne saken hos Snøkompetanse: Pilotprosjekt i Tromsø Alpinpark - snokompetanse.no (publisert: 2.4.2024)

Fikk du med deg at snølagring i Levi vekket internasjonal oppsikt? Sjekk her! The ski resorts stockpiling snow to resist global warming - cnn.com (publisert: 11.1.2024)

Også Stiklestad er bekymra for det hvite gullet – satser tungt på snølagring

Stiklestad, kjent som Olav den Helliges evige hvilested, skal neste år arrangere NM i skiskyting for senior. I den forbindelse tar de ingen sjanser: De er nemlig godt i gang med å lagre snø til neste år. Det nytter ikke å håpe på vintermirakler, selv ikke på Stiklestad. 

For arrangøren er det nødvendig å vite at stadion og de 3,3 kilometerne med konkurranseløyper kommer til å være dekket hvite siste helga i mars 2025. Av den grunn har skianlegget der mesterskapet skal arrangeres, Blommen, produsert snø i hele vinter. Gjennom vinteren har de produsert et 6000 m3 stort snølager, som skal dekke området som ikke dekkes av snøproduksjonsanlegget (2 km).

Les mer og se bildene fra arbeidet hos Snøkompetanse: Blommen, Stiklestad med snølager som garanti for NM Skiskyting 2025 - snokompetanse.no (publisert: 3.4.2024)