Flyfoto Leirdalen
Motocross i luften
Motocross på vei opp bakke
To motocrosser kjøres i løypa
Premieseremoni damer motocross

Leirdalen

Motorcrossbaner og enduro

Leirdalen er hjemmebanen for en av Norges største motorsportklubber: Lier motorsportklubb. Det er et anlegg under stadig utvikling og forbedring, der klubben organiserer og gjennomfører alt. Anlegget er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Motorsportforbund.

Bakgrunn

Lier har i mange år hatt et stort miljø for ulike motorsportgrener, og hadde behov for en permanent motocrossbane. Leirdalen ligger to-tre mil vest for Oslo. Det er ingen andre slike baner, hverken i Drammensområdet, Asker eller Bærum.

Anlegget

Anlegget inneholder motocrossbaner for ulike aldersgrupper, der den største er godkjent i høyeste klasse (A). I tillegg er det enduroløype på området, et flott klubbhus og bygg med garderober, vaskeanlegg m.m. Anlegget er også godkjent og tilrettelagt for ATV. Anlegget har blitt bygd ut over flere år, med stor grad av dugnadsinnsats fra medlemmene.

Økonomi

Samlet er det investert ca. 10 mill. kr i anlegget. Dette er finansiert ved hjelp av klubbens midler, egeninnsats samt 3 mill i spillemidler. Anleggsdriften koster ca. 500.000 kr per år, mens driftsbudsjettet for klubben totalt er på rundt 1,3 mill per år.

Drift

Motocrossbanen er vedlikeholdskrevende. Det kreves blant annet bruk av traktorer og anleggsmaskiner for å flytte masser og sørge for at banen til enhver tid er sikker for utøverne. Anlegget må vannes i tørre perioder, og om vinteren er det belysning langs hele banen.

Under trening og konkurranser kreves det bemanning av et antall flaggposter langs banen, slik at utøverne umiddelbart varsles om uhell o.l. som gjør at farten må settes ned.

Den kontinuerlige utviklingen av anlegget er kompetanse- og ressurskrevende.

Anlegget fremstår med høy kvalitet både i trenings- og konkurransesituasjoner. Lier MSK arrangerer statusløp (NM og/eller Norgescup) årlig, og anlegget brukes blant annet av fast av Norges Toppidrettsgymnas.

Utfordringer

Forurensninger

Som mange andre motorsportanlegg, har Leirdalen en utfordring med støy. Forurensningsmyndighetene har stilt svært strenge krav, som blant annet legger begrensninger på brukstiden for anlegget. Det er ressurs- og kostnadskrevende å følge opp krav til blant annet dokumentasjon av støy og vannforurensning.

Krevende for en klubb å drive anlegg

Det er samlet sett en utfordring for en klubb å bygge og drive et større motorsportanlegg. Selv om Lier MSK er en stor klubb, er det vanskelig å fylle alle oppgaver og ansvarsområder. Det er mange ildsjeler som står i fare for å bli "oppbrukt", og dette kan være en trussel som slike anlegg står overfor over tid.