Forside Lyden av modellfly_veileder

Lyden av modellfly

En veileder for håndtering av uønsket lyd

Denne veilederen innholder blant annet tips om støydemping, hvordan foreta støymåling og hvordan håndtere naboklager. Den er utgitt av Norges Luftsportforbund.

Innhold

 1. Innledning
 2. Hva er støy?
 3. Støydemping av modeller
 4. Generelle anbefalinger og lydgrenser
 5. Anbefalinger for stormodeller med bensinmotor
 6. Anbefalinger for elektro- og turbinmodeller
 7. Hvilke regler må jeg forholde meg til?
 8. Lydnivå målt på avstand
 9. Loggføring av aktivitet over tid
 10. Visuell støy
 11. Forholdet til våre naboer
 12. Håndtering av støyklager