Illustrasjonsbilde bilsport
Anleggstype

Gokartbane

Her finner du informasjon om baner for gokart / karting.

Se også Anleggstype Bilsportanlegg.

Om gokart/karting

En gokart er et lite motorisert kjøretøy. En bane for karting kan enkelt sies å være en racingbane for biler eller roadracingbane i mindre målestokk. Det er en asfaltbane som i de fleste tilfeller har en lengde fra 800-1.200 meter. Den er smalere enn en bilbane, 6-10 meter.

En kartbane kan også benyttes til MC-grenene mopedracing (roadracing med mopeder) og supermotard.

I spillemiddelsammenheng kategoriseres banene som Motorsportanlegg og type Gokartbane.

Norges Bilsportforbund

All bilsport i Norge organiseres, kontrolleres og overvåkes av Norges Bilsportforbund (NBF). Har du spørsmål om bilsport og anlegg for bilsport, bør du ta kontakt med forbundet:

Norges Bilsportforbund

Nasjonal Anleggsplan

Norges Bilsportforbund (NBF) er et særidrettsforbund utenfor Norges Idrettsforbund. Mangfoldet i norsk bilsport er stort. Det finnes en rekke grener og klasser og de har til dels svært forskjellige krav til anlegg. Det utøves bilsport på alt fra enkle provisoriske områder, til svært areal- og kostnadskrevende asfaltbaner. NBF har en egen baneseksjon, og en ansatt bane- og sikkerhetskonsulent. NBF la frem sin første nasjonale anleggsplan i 2010. Norsk bilsports nasjonale anleggsplan er et strategisk dokument som skal gi informasjon både til offentlige instanser og myndigheter om bilsportens behov, samt at den er ment som et verktøy for klubber og andre baneutbyggere. Dagens versjon er oppdatert i 2015.

Utdrag fra Norges Bilsportforbunds anleggsplan (2015):

Det er Norges Bilsportforbundet plikt å initiere anleggsutvikling. Uten anlegg blir det ingen bilsport. Nye bilsportsanlegg i Norge har for det meste vært drevet frem av lokale bilsportsinteresser. Med stort engasjement, betydelig dugnadsinnsats og lokal stå-på-vilje har norsk bilsport fått de anleggene som vi har i dag. Det er likevel klart at en samlet strategi for utbygging av bilsportsanlegg som omfatter alle landsdeler er sterkt påkrevd, og på sikt vil kunne gi langt bedre uttelling med hensyn til antall anlegg.

Dette ble ikke minst aktualisert etter at det fra 2005 ble åpnet for at nær sagt alle bilsportsanlegg er berettiget tilskudd av spillemidler fra Kulturdepartementet.

Om miljø

Bilsportforbundet er svært bevisste sitt miljøansvar. For å lese mer om miljøhensyn ved bilsport, se Norges Bilsportforbund sine miljøsider. Her kan du blant annet finne tips og råd, miljø sjekklister, bilsportforbundets miljøpolitikk og annen nyttig miljørelatert informasjon.