Dronebilde av hele anlegget Grenland motorsportsenter. Foto: Mads Andersen
Oversiktsbilde av banen ved Grenland motorsportsenter. Foto: Mads Andersen
Oversiktsbilde av banen ved Grenland motorsportsenter. Foto: Madsandersen
Dronebilde av tidlig byggeprosess av Grenland motorsportsenter. Foto: Mads Andersen

Grenland motorsportsenter

Et mangfoldig motorsportsanlegg!

Fra å kun arrangere rallycross- og bilcrossløp, benyttes anlegget i dag til flere ulike grener innen motorsport, både i rallycross, bilcross, crosskart, drifting, asfalt racing og street legal. Grenland motorsportsenter er et anlegg med mulighet for diverse motorsportaktivitet hele året!

Bakgrunn

Hovedtanken bak utbyggingen av Grenland motorsportsenter var å gi motorsportinteresserte en arena for å utfolde sin idrett. Det var mangel på slike anlegg i Vestfold og Telemark, og utøvere i området hadde få baner å benytte seg av. De eneste alternativene var en nedlagt travbane i Larvik og et gammelt sandtak på Steinholdt, samt at det ble kjørt noen løp på travbanen i Skien og speedway-rundbanen Geitryggen. Disse anleggene belastet også bebyggelse med støy på grunn av sin beliggenhet. På grunn av dette ble det avklart at det var et behov for å bygge et permanent anlegg som var mer regulert for formålet. 

I begynnelsen var Grenland motorsportsenter en arena for rallycross og bilcross, men har med årene utviklet seg til å bli et flott flerbruksanlegg tilgjengelig for flere andre aktiviteter enn bare billøp. I dag består klubben NMK Grenland av 358 medlemmer, hvorav 68 av disse er juniorer i alderen 6–19 år. Dette er dermed et anlegg både for de små og store!

Anlegget

Grenland motorsportsenter er et motorsportanlegg lokalisert i Luksefjell i Skien kommune. Anlegget ble påbegynt i 2004 og første løp ble kjørt i 2010. Siden den gang har det vært jevnlig aktivitet knyttet til motorsport på anlegget, og de seneste årene har aktiviteten tatt seg opp mer og mer. Anlegget er primært utviklet for motorsportaktiviteter på fire hjul, som rallycross, bilcross, crosskart og drifting. Senere har det blitt lagt til rette for testing av asfaltracing og street legal.  

Mesteparten av aktiviteten foregår på en egen bane, men det er også utviklet et depot med muligheter for mer enn bare motorsport. Blant annet har en lokal modellflyklubb og en rekke kjøreskoler benyttet seg av anlegget. Kjøreskoler kan benytte seg av anlegget fordi det tilfredsstiller krav for kjøreopplæring for motorsykkel. Bilinteressert ungdom benytter seg også av anlegget, og arrangerer stadig treff under sikre forhold. 

Anlegget har gått fra å være et motorsportfokusert anlegg til å romme flere ulike aktiviteter. Det meste foregår fortsatt på fire hjul og er motorisert, men mulighetene for alternativ bruk er tilstede. Se videoen under for et enda bedre inntrykk av dette flotte anlegget. 

Prosessen

I 2021 begynte planleggingen og forberedelsene av det nye anlegget, og i 2022 begynte arbeidet. Prosessen var relativt lang, da det i forkant av planleggingen måtte søkes om tillatelser og midler til utbyggingen. Det ble søkt om spillemidler for å kunne finansiere prosjektet, noe som var ukjent prosess. 

Det oppsto også noen utfordringer under utbyggingsprosessen, hvor blant annet transport av tunge maskinerer til og fra anlegget ble en utfordring. På grunn av at mesteparten av aktiviteten i anlegget er på våren og utover sommeren, var det ønskelig å gjøre arbeidet i forkant av dette. Dermed ble dette gjort på vinteren, noe som bød på utfordringer med transporteringen av anleggsmaskinen, grunnet kjøreforhold og telerestriksjoner på veien opp til anlegget. 

Intern kompetanse og dugnad

Flere av klubbens medlemmer og andre motorsportinteresserte arbeidet innen anleggsbransjen og andre relevante yrker. Dette ga mulighet for å dekke flere av behovene i utbyggingsprosessen gjennom dugnad og intern kompetanse. 

Ved manglende kompetanse ble det leid inn eksterne aktører, blant annet ble et firma leid inn til å ta dronebilder for lage et oversiktskart og grunnlag for utgraving av profiler og grøfter. 

Brukerinvolvering og behov

Fordi anlegget fra 2010 ikke var tilrettelagt for alle typer motorsport, ble det viktig at utbyggingen av anlegget i 2022 skulle gjøre anlegget tilgjengelig for enda flere motorsportelskere. Ettersom anlegget ikke allerede hadde en asfaltracingbane, og fordi den nærmeste slike var på Rudskogen Motorsportsenter i Østfold, ble det bygget en mindre asfaltbane i 2022, for å kunne dekke deler av behovet for asfaltracing i Vestfold og Telemark.

Klubber i både Vestfold og Telemark ble kontaktet for å sjekke deres interesse for prosjektet, samt å kartlegge ønske om tettere samarbeid. 

Økonomi og finansiering 

Etter at anlegget sto ferdig i 2010 var prislappen på anlegget ca. 12 millioner kroner. Siden den gang har anlegget blitt oppgradert blant annet med depot og asfaltracingbane i 2021 og i 2022, hvor det har blitt søkt om spillemidler som finansiering. Det er også inngått sponsorsamarbeid med flere bedrifter, som er delaktige i utviklingen og driften av anlegget. 

Anlegget har noen faste inntektskilder, gjennom ulike utleieavtaler med blant annet kjøreskoler, Statens vegvesen, Skien Jetmodellklubb, og ved arrangement og løp. Dette gir klubben gode grunnleggende inntekter for driften av anlegget. Det arrangeres også egne arrangement; dette kan være bilcross-, rallycross- og crosskartarrangement, samt klubbløp og drift weekend. 

Drift

Slik som flere andre idretter og sporter, er dugnadsånden en viktig del av å drive et anelgg. Dette gjelder også for Grenland motorsportsenter. Dugnad og intern kompetanse har vært viktig siden etableringen av anlegget, og er fortsatt en viktig del av driften. Det arrangeres årlig dugnad for klubbens medlemmer, dette skjer gjerne før sesongens første løp på anlegget.  

Vedlikehold av anlegget og banen er det mest tidskrevende ved å drive et slikt anlegg. Da banen blir jevnlig brukt til både treninger og arrangementer, krever dette at den blir preparert jevnlig. Dette må gjøres opp til flere ganger i uken, og gjøres dermed utenom klubbens dugnader. Grunnet bruk av dyrt utstyr som hjullaster og sopemateriell, blir dette noe kostnadskrevende. I tillegg kommer vedlikehold av kafeteria og toalett i tilknytning til anlegget. 

Effektivitet og bærekraft

Det er blitt et økt fokus på effektivitet og bærekraft etter at det nye styret ble satt inn i 2019. Blant er det gravd 800 meter med grøfter, dette for å få tolv permanente strøm-, vann-, og brannposter plassert rundt i depotet. Det har blitt økt fokus på avrenning fra bane og depotet  for å minimere vedlikehold etter bruk, samt montert permanente lys og høyttaleranlegg, for publikum og utøvere under arrangement. Ved å asfaltere ca. 10 000 m² av depotet, har dette bidratt med å gjøre vedlikeholdet enklere. Samlet sett har arrangement og vedlikehold på anlegget blitt mer effektive, samt bærekraftige for driften av anlegget. 

Nøkkelpunkter 

Det er flere grunner til at Grenland motorsportsenter skiller seg positivt ut. Blant annet er størrelsen på området anlegget har tilgang til noe å legge merke til. Det store området har gjort det mulig å utvikle et anlegg som kan benyttes til mye forskjellig, noe som er positivt med tanke på det manglende tilbudet for motorsport i området tidligere. Anlegget har dermed blitt til et mangfoldig anlegg, som benyttes av Statens vegvesen, politiet, kjøreskoler, bilinteressert ungdom, jetmodellflyklubben og diverse bil- og MC-klubber. 

Dette er dermed et anlegg som gir muligheter til å ha et sted å samles og utfolde sin idrett og interesse. 

Referanser 

Artikkelen om Grenland motorsportsenter er utviklet i samarbeid med NMK Grenland. Tusen takk for bidraget!