""

Eksempel på mulighetsstudie og forprosjekt for anleggsprosjekt

Norges Motorsportforbund har delt med seg av noen sentrale dokumenter i et anleggsprosjekt de er del av. Her finner du mulighetsstudie, inklusive behovsvurdering og lokaliseringsvalg, og forprosjektrapport for et planlagt regionalt motorsportprosjekt: Telemark Ring.

Mulighetsstudie Asfaltbane Vestre Viken

Det begynte med et initiativ fra Norges Motorsportforbund, og videreutviklet seg til et samarbeid mellom Norges Motorsportforbund, Kongelig Norsk Automobilklub, Norsk Motor Klubb og Norges Bilsportforbund. Man ville bedre anleggssituasjonen for sine bil- og motorsykkelkjørende medlemmer på Østlandet, fortrinnsvis i vestlig del da Rudskogen Motorsenter ligger øst om Oslofjorden. I 2017 ble man ferdig med en mulighetsstudie - som ikke så på ett konkret forslag på hvor og hvordan.

Hovedelementene i rapporten er:

  • Situasjonsbilde
  • Hva ønsker man å oppnå
  • Mulige plasser og vurdering av disse
  • Gjennomføringsmodeller

Rapporten ligger tilgjengelig under "Last ned".

Forprosjekt Telemark Ring

Notodden ble foreslått som lokalisering. De nasjonale motorsportorganisasjonene anbefalte tidlig i forprosjektet at de selv ble byttet ut med lokale og regionale motorsportinteresser. Arbeidet omfattet blant annet en masterplan for utforming av anlegget og en innledende forretningsplan. Forretningsideen er å kombinere motorsport med testing og utvikling av ny, bærekraftig mobilitetsteknologi, som mange virksomheter i regionen jobber med. I desember 2018 la man frem forprosjektrapporten.

Nå eies prosjektet av Notodden kommune, og har fått prosjektnavn Telemark Ring.

Rapporten fra forprosjektet ligger tilgjengelig under "Last ned".

Potensiell partner eller bruker?

Prosjektgruppa er også på utkikk etter partnere og brukere som kan dra nytte av dette anlegget, som vil bli en kombinasjon av idrettsanlegg for motorsporten og test- og utviklingsanlegg for teknologibransjen og FoUI-virksomheter. Ta kontakt med Knut Iver Skøien, knutiver.skoien@yahoo.com.