Logo Norges Fotballforbund

Gode driftsrutiner gir optimale spilleforhold

Veileder fra Norges Fotballforbund

Dette er del tre i den informasjonsserie NFF gir ut i 2018, og har tema: Gode driftsrutiner gir optimale spilleforhold. Norges Fotballforbund vil fortsette å medvirke til gode driftsrutiner på kunstgressbanene rundt omkring i Norge. Det er viktig at alle gjør sitt ytterste for å tilby barn og unge gode trenings- og kamparenaer.

Følgende er et utdrag fra veilederen.

Vårklargjøring av kunstgressbanen - sjekk og eventuelt reparasjon

Før vi gir gode råd og tips både om godt vedlikehold og forebyggende miljøtiltak, vil vi gjengi noen viktige elementer fra vårt infoskriv 1.4. For å få en utfyllende info om dette, bør nevnte infoskriv leses en gang til.

Når snøen er borte, vil også skader etter vinteren komme til syne. Da er det viktig at man setter av tid og ressurser til å rette opp dette. Noe kan man gjøre selv, mens andre ting må/bør man overlate til andre. Forslag til en sjekk- og arbeidsliste for tiltak som skal gjøres i løpet av våren 2018:

Oppsamling av granulat

Et overordnet mål nå er å fjerne gummigranulat som ligger utenfor spilleflaten. Det finnes flere måter å fjerne dette på og også systemer som gjør at man kan legge det tilbake i banen. Det er først og fremst baneeiers ansvar å sørge for gode rutiner og praktisk tilrettelegging for riktig håndtering av granulat. Dette kan utmerket godt gjøres på noen dugnadskvelder.

 • Oppsamling med sugebil
 • Oppsamling med oppsamlingsenhet påmontert traktor
 • Forflytting av gummigranulat med løvblåser
 • Oppsamling av granulat i sikkerhetssonen
 • Kontroll og evt oppsuging av gummigranulat i sandfangkummer
 • Rensing og gjenbruk av gummigranulat

Kunstgresset

 • Rifter og løse skjøter
 • Bytte ut slitte områder i kunstgresset
 • Setningsskader og kjøreskader

Annet

 • Gjerder
 • Asfalt
 • Ballfangernett
 • Innbyttebokser
 • Målbur