Logo Norges Fotballforbund

Vårklargjøring av kunstgressbanen

Veileder fra Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund vil fortsette å medvirke til gode driftsrutiner på kunstgressbanene rundt omkring i Norge. Det er viktig at alle gjør sitt ytterste for å tilby barn og unge gode trenings- og kamparenaer. Denne veilederen er Del to i den informasjonsserien NFFgir ut i løpet av 2018, og har tema: Vårklargjøring av kunstgressbanen.

Se også vedlegget "Sjekkliste: Vårklargjøring av kunstgressbanen" som du kan laste ned fra boksen.

Veilederen inneholder kapitlene

  • Åpning av vinterstengte baner
  • Driftsmateriell
  • Sjekk og evt. reparasjoner
  • Oppsamling av gummigranulat
  • Anbefalte leverandører av utstyr og tjenester
  • Kontaktpersonell og mentorer