Illustrasjon: Nærbilde av kunstgress

"Prosjekt bærekraft" ved Oppdal videregående skole

Elever utforsker bærekraftige tiltak for kunstgressbaner

Hvert år arrangerer Oppdal videregående skole en prosjektuke med ett nytt tema, og i 2023 var temaet bærekraft. Idrettsfagselevene i VG2 og VG3 som har fotball som sin breddeidrett, skulle utforske ulike miljøaspekter ved kunstgressbaner. Selv uten særlig forkunnskaper var det for alle elevene åpenbart at kunstgressbaner og gummigranulat utgjør potensielle utfordring for miljøet. Målet med prosjektuka var at elevene skulle lære om dette gjennom selvstudier, i tillegg til delta på foredrag holdt av fagfolk på feltet. Avslutningsvis skulle elevene utforske muligheten for å utarbeide lokale tiltak som både fotballgruppa og kommunen kunne ta i bruk.

Besøk av NTNU SIAT og Norges fotballforbund

Elevene fikk besøk av stipendiat Siri Marie Bø fra NTNU, som holdt et foredrag om temaet. Foredraget ga elevene økt kunnskap om hva som er utfordringen, og hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre for å møte disse. I tillegg holdt anleggsingeniør Ingrid Timland Sveen og rådgiver for anlegg i Trøndelag Ragnar Slettestøl fra NFF et foredrag der elevene fikk lære mer om lovverk, forskrifter og mulige tiltak og likedan hvordan situasjonen var lokalt – der NFF nettopp hadde vært på besøk.

I etterkant av foredragene jobbet elevene i grupper, hvor hver gruppe satte søkelys på konkrete tiltak på den lokale kunstgressbanen som kan bidra til å redusere negativ påvirkning på miljøet. Elevene undersøke også hvilke ressurser som var nødvendige for å kunne realisere tiltakene, inkludert arbeidskraft, materialer, tid, leverandører, eventuelle sponsorer med mere – alt for å gjøre det lettest mulig for fotballgruppa og kommunen å effektuere forslagene.

Elever som ser presentasjon av NFF
Elevene med når NFF snakker om anlegg. Foto: Eldfrid Fjøsne
Elever ved Oppdal vgs
Presentasjoner ble holdt både av NFF og NTNU SIAT. Foto: Eldfrid Fjøsne

Elevtiltak

Tiltakene som ble jobbet frem av elevene var:

  • Informasjonsplakater ved inngang til kunstgressbanen med konkrete instrukser for hvordan man skal minimere svinn av gummigranulat.

  • Plan for opplæring og bevisstgjøring av trenere og ledere for å sørge for at utøvere og foresatte blir bevisste om problemstillingen.

  • Tett gjerde rundt banen med oppsamlingsrister og børster ved to hovedinnganger.

Elevene så på muligheten for å realisere tiltakene gjennom sponsing, dugnad og skoleprosjekter. De undersøkte priser og fikk sett på ulike tiltak andre klubber har gjort på sine baner.

Håper å jobbe videre med prosjektet

Tiltakene ble presentert for medelevene på idrettsfag, som utgjør den største brukergruppen av kunstgressbanen både i skoletid og på fritid. Noen av tiltakene ble også presentert for alle elevene og ansatte på skolen siste dag av prosjektuka. Denne dagen fikk også fotballelevene innsikt i hva de andre elevene har jobbet med av bærekraftige tiltak på andre områder.

Skolen ønsker å jobbe videre med tiltakene i senere prosjekt eller knytte disse til faget "idrett og samfunn" i et samarbeid med den lokale fotballgruppa. Prosjektuka har vært svært lærerik og har økt bevisstheten både blant elever og de som fikk presentert tiltakene. Elevene satte stor pris på de eksterne foreleserne som understreket viktigheten av at klubb, skole og brukere må ta ansvar. Skolen håper å kunne arbeide videre med problemstillingen i senere å få iverksatt tiltakene i fremtiden.

Referanser 

Artikkelen er utarbeidet av Oppdal videregående skole, tusen takk for bidraget!