Logo Norges Fotballforbund

Vinterdrift av kunstgressbaner - i et miljø- og helseperspektiv

Veileder fra Norges Fotballforbund

Når man skal ta i bruk en ny kunstgressbane, er det viktig å sette seg godt inn i vedlikeholdsrutiner for å sikre en optimal drift. Norges Fotballforbund har i 2018 laget en veileder for vinterdrift av kunstgressbaner, som du finner her. Dette er den første delen i en informasjonsserie i fire deler.

Veilederen inneholder kapitlene

  1. Innledning
  2. Kunstgress i et helse- og miljøperspektiv
  3. Vinterdrift av kunstgressbaner
  4. Åpning av vinterstengt bane
  5. Anbefalte leverandører av driftsmateriell
  6. Kontaktpersoner
  7. Avslutning