Logo Norges Fotballforbund

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Veileder fra Norges Fotballforbund

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye kunstgressystemer og oppstart av miljørelaterte tiltak, med utgangspunkt i de forskrifter for bruk og drift av kunstgressbaner som mest sannsynlig vil komme i starten av 2019.

Følgende er et utdrag fra veilederen.

Forberede kunstgressbanen til vinteren

Det er kun to alternativer hva gjelder en kunstgressbanes vinterskjebne:

  • Vinterstengt bane
  • Vinteråpen bane

Felles for disse to alternativene er at man tidlig må bestemme seg for om banen skal være vinterstengt eller vinteråpen. Begge alternativene vil medføre noen konsekvenser og ikke minst forberedelser. Det som også ligger i kortene når de nye forskriftene trer i kraft 1.1.19, er at gummigranulat ikke skal forekomme utenfor kunstgressbanen enten man brøyter jevnlig vinterstid eller når man åpner banen etter vinteren.

Erfaring med nye kunstgressystemer

NFF vil fortsette å bidra til å finne gode kunstgressystemer for utøverne våre. Dette omfatter også gode innfyllsmaterialer, både en forbedring av eksisterende granulater og granulater fremstilt av helt nye typer materialer. NFF er imidlertid bekymret for de valg av kunstgress som nå tas av mange, uten at systemene er utprøvd over tid.

Nye forskrifter for behandling av gummigranulat

«Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i buk med virkning fra 1. januar 2019» (NB! Dette forslag har enda ikke blitt implementert / Red. godeidrettsanlegg.no 22.11.2019)

Dette har medført at Miljødirektoratet har innhentet hjelpe fra flere hold for å finne metoder for å redusere, eller aller helst bekjempe, gummigranulat på avveie. Norges Fotballforbund stiller seg bak slike tiltak, men de må være basert på en gjennomføringstid som gjør at alle baneeiere og driftere har mulighet til å rydde opp i dette.