Forside Alpinanlegg-veileder

Alpinanlegg

Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011. Veilederen tar også opp aktiviteter og tilrettelegging for sommeraktiviteter som f.eks. downhill- og terrengsykling.

Forord

Kulturdepartementet og Norges Skiforbund har i samarbeid utarbeidet flere publikasjoner om planlegging, bygging og drift av skianlegg.

Denne veilederen om alpinanlegg er en oppdatering og videreføring av tilsvarende veileder utgitt i 1991.

Alpinanleggene har vær gjenstand for store endringer de senere årene. Nye skidisipliner, endringer i utstyr og ikke minst de forventninger publikum har til tilbud i bakker og servicefunksjoner, gjør at anleggene gjennomgående må utformes og drives med høyere krav til standard enn tidligere. I tillegg omtaler denne veilederen endringer i lover og forskrifter. Det vises blant annet til revidert Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter som trådte i kraft fra 1. juli 2010, og til reviderte forskrifter for skitrekk, stolheiser og lignende installasjoner.

På oppdrag fra Norges Skiforbund og Kulturdepartementet er denne veilederen utarbeidet av Norwegian Snow Consulting ved Marit Gjerland og Geir Ødegaard Olsen. Representanter fra skiforbundet og departementet har fungert som referansegruppe og støttespillere.

Oslo, desember 2011.

Marit Wiig

ekspedisjonssjef