Illustrasjonsbilde

Avfalls- og gjenvinningsløsninger

Her finner du et faktaark som forteller om hvilke forhold man bør ta hensyn til i de ulike fasene, prosjektering, utførelse og drift, for å tilrettelegge for god avfallshåndtering og gjennvinning. Faktaarket for avfalls- og gjenvinningsløsninger er utviklet av Ragn-Sells for Norges idrettsforbund.

Prosjekteringsfasen

1. Fastsetting av målsettinger

 • Hvilken miljøprofil skal anlegget ha? Hvor høy sorteringsgrad er det ønskelig å ha?

2. Hvilke typer og mengder avfall kommer til å oppstå i driftsfasen?

Vanlige avfallstyper er:

 • Blandet avfall
 • Matavfall fra kantine/spiserom/kiosker o.l
 • Papp/papir
 • Plast
 • Farlig avfall (maling, lakk, lyspærer, batterier m.m)
 • Rester av banedekker (kunstgress, gummigranulat m.m)
 • Avfall fra oppussing og vedlikehold (trevirke, betong, inventar m.m)

3. Hvilke typer og mengder avfall kommer til å oppstå i byggefasen?

Vanlige avfallstype er:

 • Blandet avfall
 • Trevirke
 • Betong
 • Gips
 • Isolasjon
 • Farlig avfall (maling, lakk, lyspærer, batterier etc.)

4. Hvor skal oppsamlingsutstyret plasseres i driftsfasen?

Tenk gjennom følgende problemstillinger:

 • Hvor oppstår avfallet? Kort avstand til oppsamlingsutstyret gir bedre sortering og mindre forsøpling.
 • Kommer man til med stor bil for tømme utstyret? Tenk gjennom svingradius og marktrykk.
 • Kan man hindre uvedkommende å tømme avfall der?
 • Er det plass til å sette ut flere/større enheter ved behov, f.eks. ved større arrangementer.
 • Tenk sikkerhet. Publikum og publikumstrafikk bør ikke passere tett inntil eller mellom containere og annet utstyr, da dette kan medføre farlige situasjoner og ulykker.

5. Hvor skal oppsamlingsutstyret plasseres i byggefasen?

 • Hvor oppstår avfallet? Kort avstand til oppsamlingsutstyret gir bedre sortering og mindre forsøpling.
 • Kommer man til med stor bil for tømme utstyret? Tenk gjennom svingradius og marktrykk.
 • Kan man hindre uvedkommende å tømme avfall der?

6. Plan for opplæring, informasjon, skilting og merking

 • Ingen avfallsløsninger fungerer godt uten opplæring, informasjon, skilting og merking. Planlegg derfor dette nøye.

Utførelsesfasen

1. Kontrahering av gjenvinningsentreprenør

 • Innhent tilbud om oppsamling, innsamling, behandling og transport av avfall.

2. Opplæring, informasjon, skilting og merking

 • Gjennomfør opplæring, informasjon, skilting og merking som planlagt.

3. Utplassering av oppsamlingsutstyr

 • Få ut oppsamlingsutstyret i god tid og foreta nødvendige justeringer i størrelse og antall ved behov.

4. Oppfølgning

 • Sjekk ut om avfallsløsninger fungerer på byggemøter. Kontakt gjenvinningsentreprenør ved behov for justeringer.

  Driftsfasen

  1. Kontrahering av gjenvinningsentreprenør

  • Innhent tilbud om oppsamling, innsamling, behandling og transport av avfall.

  2. Definering av ansvarsområder

  • Utpek én person som hovedansvarlig oppfølging av avfallsløsningen. Dersom ingen står som ansvarlig blir det som regel ikke gjort. 

  3. Utplassering av oppsamlingsutstyr

  • Få ut oppsamlingsutstyret i god tid og foreta nødvendige justeringer i forhold til størrelse og antall ved behov.

  4. Opplæring, informasjon, skilting og merking

  • Gjennomfør opplæring, informasjon, skilting og merking som planlagt. Sjekk at skilting og merking er ok med jevne mellomrom, for eksempel hvert kvartal. Gi sentrale personer som vaktmester, trenere og oppmenn opplæring i avfallsløsningen jevnlig.

  5. Oppfølgning

  • Sjekk om avfallsløsninger fungerer på driftsmøter.
  • Kontakt gjenvinningsentreprenør ved behov for justeringer.