Logo Norges Golfforbund

Anbefalte miljømål for golfanlegg

Temaskriv fra Norges Golfforbund

Norges Golfforbund har utvklet anbefalte miljømål for golfanlegg, da det er et ønske at alle golfanlegg som planlegges, bygges og drives i Norge skal gjøre dette så miljøvennlig som mulig.

Temaskrivet tar for seg forhold som er anbefalt å hensynta med tanke på jordbruk, landskap, flerbruk og friluftsliv, kulturminner, flora og fauna. NB! Dokumentet er utgitt i 2002.

Last ned vedlegget for å lese mer om anbefalte miljømål for golfanlegg.