Oversiktsbilde av Transmatorn sykkelpark
Bilde av sykkelmekking i en mekkebod på Transmatorn sykkelpark.
Syklist i terrengløype
Oversiktsbilde av multifunksjonsbane hos Transmatorn sykkelpark

Trans'matorn sykkelpark

Sykkelpark for lek, læring og sosialt samvær

Trans'matorn sykkelpark er en nærmiljøpark og en aktivitetspark som tiltrekker seg syklister fra hele kommunen. Den har alt fra sykkel- og trafikkopplæring, terrengløyper, gode benker og griller til mulighet for vinteraktivitet. Parken er egnet for aktivitet året rundt. Anlegget er anbefalt av FutureBuilt.

Bakgrunn

Inspirasjonen bak prosjektet Trans'matorn kom fra et konkurranseforslag i Get a bike, Break free!, en idékonkurranse med mål om å utvikle østlandsregionen som sykkelregion. Jens Jensen og sønnen Nilas Jensen Bull er arkitektene bak forslaget SykkelLek, som vant delt tredjepris i idékonkurransen.

Ut i fra forslaget begynte sykkelbygruppen i Asker kommune og Heggedal nærmiljøsentral arbeidet med Trans'matorn sykkelpark. Sammen med seg har de hatt en rekke samarbeidspartnere, blant disse er Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Asker Cykleklubb, Norsk forening for terrengsykling, samt nærmiljø og skoler.

En arena for lek og læring innenfor trygge rammer

Sykkelparken har som formål å skape en arena for barn og unge til lek og læring på sykkel innenfor trygge rammer. Anlegget skal være en arena for uorganisert aktivitet, og gi økt kunnskap om trafikksikkerhet. I tillegg vil sykkelparken være en bidragsyter til god folkehelse og kunne skape en sykkelkultur i kommunen. Parken kan brukes hele året rundt og tilbyr en rekke aktiviteter, alt fra sykkellek, terrengløyper, trafikk- og sykkelopplæring, vinteraktiviteter, rekreasjon og møteplasser.

Anlegget

Anlegget ligger i Heggedal sentrum i Asker kommune. Brukerne er lokale barn og familier, samt tilreisende fra hele kommunen og nabokommuner. En del barnehager og noen skoler benytter seg også av anlegget. I tillegg bruker sykkelklubben anlegget i forbindelse med treninger og arrangementer.

Anleggets innhold

Anlegget inneholder en rekke ulike elementer:

  • Trafikkopplæring: Miniatyrveier, trafikklys, skilt og bremsebakke. Tilgang til skolesett med sykler.
  • Terreng: Rundløype, pumptrack, hopp, utforkjøring og mekking.
  • Sykkellek/rekreasjon: Introduksjon til sykkellek for de minste med humper/dumper og gatemøbler for balanseøvelser.  Sparkesykler, lekeapparater, grill og benker for familier og barnehager/skoler.
  • Vinteraktiviteter: Om vinteren omdannes anlegget til sklileikanlegg, med hoppbakke, snowboardrails, muligheter for langrennsrunde og aking.

Prosessen

Det var Asker kommune og Heggedal nærmiljøsentral som tok initiativet til å bygge sykkelparken. Med seg som samarbeidspartnere hadde de flere aktører, blant annet Asker Cykleklubb, Trygg Trafikk, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og syklist Eirik Ulltang.

Sykkelparken ble tegnet av arkitet Paulson Pran v/ Jens Jensen. Entreprenøren var Martin Rønning AS, i tillegg til Betongpark AS, som bygget en liten andel av anlegget. Arbeidet begynte tidlig i 2014 og åpnet allerede året etter, i august 2015.

Miljøvennlige tiltak

Sykkelparken var et FutureBuilt-prosjekt, og det ble derfor lagt stor vekt på miljø i valg av materialer og transportløsninger. Det ble gjenbrukt belegningsstein, kantstein og heller fra gamle Heggedal skole som ble revet på samme tidspunkt. Parken har også gode kollektivforbindelser, og er lokalisert slik at den skal være tilgjengelig uten bil.

Viktigste klimatiltak:

  • Miljøvennlige materialer
  • Gjenbruksplan: Kortreist gjenbruk av materialer
  • Nærhet til Heggedal stasjon og bussholdeplasser/kollektivtilgjengelighet fra skoler i kommunen
  • Nærhet til Heggedal sentrum og boligområder

Sammensetning av kompetanse 

Arkitekt Jens Jensen, som hadde god erfaring og engasjement for sykkel- og lekeanlegg for barn, ble kontrahert. Det var en viktig brikke i utforming av parken og dens kvaliteter for små og store barn. Jensen er blant arkitektene bak SykkelLek, som har vært til stor inspirasjon for utformingen av denne parken. 

Sammen med lokalkunnskap og trafikk- og sykkelkunnskap var dette en veldig god kombinasjon av kompetanse.

Brukerinvolvering og kartlegging av behov

I forkant av prosjektet, ble alle skoler i kommunen kontaktet. Spørsmålet de ble stilt var om de kunne tenke seg en sykkelpark til sykkelopplæring i skolens regi, samt hvordan de så for seg transportmulighetene til denne.

I tillegg ble nærmiljøet, lokale elevråd, sykkelklubbene i kommunen og Trygg trafikk kontaktet i forkant av prosjektet, både for innspill og oppstart av samarbeid. Dette samarbeidet har vært helt avgjørende for at parken ble så god som den ble. Det sendt ut en brosjyre på e-post, med informasjon om planer og prosess. Deretter har det vært hyppig kommunikasjon, med møter og workshops.

En levende sykkelpark

Prosjektet har vært tydelig på at parken skal videreutvikles etter åpning. Sykkelklubbene i kommunen, med flere, har vært velkomne til å ta initiativ til etterfølgende prosjekter de måtte ønske til parken. Det er blant annet kommet en pumptrack og andre tilrettelegginger i etterkant av åpningen. 

Økonomi og finansiering

Anlegget kostet rundt 10 millioner kroner totalt. Anlegget har fått spillemidler, sykkelbystøtte fra Statens vegvesen og bevilgninger fra Asker kommune.

Den årlige driftskostnaden ligger på omtrent 50 000 kr, mens større drifts- og vedlikeholdsoppgaver gjøres ved behov.

Drift

Driften av parken består hovedsakelig av oppgaver som kosting, vanning, søppelplukking, ettersyn, småreparasjoner som alle kan gjøres uten maskin. I tillegg kjøres det feiebil om lag én gang i året. Den daglige driften gjøres av lokale ressurser, da en nærmiljøsentral (frivillighetssentral) har ansvar for anlegget.

Parken har lyspullerter, som har medført en del utfordringer og har fått mindre oppfølging.

Nøkkelpunkter

Det er tatt hensyn til små og store barn og ungdom, og hvordan disse kan utvikle seg i parken. De små barna starter gjerne nederst i parken, men kan inspireres av de store litt lenger opp i parken. Foreldre har mange gode sitteplasser med muligheter for sol og grilling, i tillegg til egne sykkelmuligheter. Når foreldre trives og barna har utviklingsmuligheter, vil parken være attraktiv over tid.

Referanser

Artikkelen baseres på tilsendt informasjon fra Asker kommune, samt FutureBuilt sine hjemmesider om prosjektet

I "Last ned"- boksen til høyre kan du se det fullstendige forslaget SykkelLek av arkitekt Jens Jensen, samt et plansje-dokument med flere eksempler på hvordan konseptet kan utføres på ulike måter.