Oslo skatehall
Oslo Skatehall
Oslo skatehall
Oslo skatehall
Oslo skatehall
Oslo skatehall
Oslo skatehall

Oslo Skatehall

Årets idrettsanlegg 2017

1. september 1978 ble skateboard forbudt i Norge, med hensikt å forhindre alvorlige ulykker. Men brettkjørerne lot seg ikke stoppe av forbudet og skateboardmiljøet vokste sakte frem. Da forbudet ble hevet i 1989 eksploderte interessen, og skatere gikk fra å være lovbrytere til kjendiser og ungdomsidealer. I januar 2017, 28 år etter totalforbudet ble opphevet, fikk Oslo endelig en skreddersydd storstue, og er en av Nord-Europas største og best spesialtilpassede skateparker. Oslo Skatehall ble kåret til Årets idrettsanlegg 2017 av BAD, PARK og IDRETT.

Bakgrunn

Det har siden 1998 vært arbeidet med etableringen av et innendørs skateanlegg på Voldsløkka. Behovet for en skatehall ble ytterligere aktualisert da den midlertidige utendørs skatebanen på Voldsløkka ble revet i 2007. Det er over 10.000 skatere i Oslo. Nærmeste innendørs skateanlegg for skaterne i Oslo har vært Bekkestua Arena i Bærum. Antall skatere og mangelen på innendørs fasiliteter som muliggjør skating, også vinterstid, var bakgrunnen for etableringen av Oslo skatehall.

Historikk

 • 18.06.2014: Reguleringsplan vedtatt i bystyret (S-4790).
 • Høsten 2014: Forprosjekt utført
 • Februar 2015: Styringsdokument og kvalitetssikret grunnkalkyle ble sendt byrådet
 • 17.06.2015: Gjennomføring av prosjektet vedtatt i bystyret
 • 28.08.2015: Anbudsgrunnlag publisert på Doffin
 • 12.11.2015: Kontrakt med totalentreprenør (Varden Entreprenør AS) signert
 • 08.01.2016: Byggestart
 • 23.12.2016: Ferdigstillelse

Anlegget

Oslo skatehall er et bygg over 2 plan:

 • Plan 1 har inngangsparti med resepsjon, café, toaletter, teknisk rom og skateareal på 1900 kvm.
 • Plan 2 har kontor, garderobe, aktivitetsrom, møterom, toalett, tekniske rom og publikumsområde (mesanin).

Skatearealet i plan 1 består av alle grener av skate: street, bowl og vert.

Oslo skatehall ligger i bydel Sagene i Voldsløkka idrettspark. Adressen er Stavangergata 28.

Bygget og utomhusarbeidene ble utført i totalentreprise med Varden Entreprenør som totalentreprenør. Innendørs skateelementer som består av bowl, vert og street course ble anskaffet som en egen entreprise. Her var brukergruppen sterkt involvert. Brukergruppen deltok i utforming av kravspesifikasjon, evaluering av tilbud, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden for å sikre et best mulig resultat. Innendørs skateelementer ble designet av Glifberg Lykke og bygget av IOU Ramps.

Nybegynner og proffe

Oslo Skatehall er først og fremst en brukshall, men tilfredsstiller også internasjonale konkurransekrav. Innvendig har hallen to høye etasjer der programmene er tilpasset skatefunksjonene, og samler alle grenene innenfor skateboarding under samme tak. Flyt og variasjon i anlegget har vært en førende intensjon der brukergruppe bestående av både unge og voksne skatere har bidratt med. Hovedsakelig foregår skating på nedre nivå med god takhøyde for spesialelementer.

Hva er det med anlegget som er unikt og spesielt

Unikt for Oslo skatehall er en hevet bowl (skateelement) med organiske, konstruktive elementer synlige utenifra. Både byggets arkitektur og de innendørs skateelementene har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Oslo skateboardforening (OSF) har daglig drift av hallen. OSF kjenner skatemiljøet og har en bemanning («crew») på 15 personer. Crewet fungere som miljøskapere og motivatorer og har bekledning som synliggjør hvem de er. Skatere og besøkende blir tatt imot av crewet i resepsjonsdel med cafe. Det er svært gode besøkstall i Oslo skatehall. I tillegg til de unge skaterne er det mange «pensjonerte» skatere som har pusset støvet av skateboardet og tar med seg barna. Dette har skaper god rekruttering til skatemiljøet. Cafeen i inngangspartiet har blitt et samlingspunkt for både skatere og besøkende /publikum.

Identitet

Oslo Skatehall har en identitet som et ungt og fremtidsrettet bygg som tilbyr opplevelser for skatere, brukere av idrettsområdet og byområdet. Målet har vært å skape en funksjonell helhet og et visuelt samspill mellom hallen og omgivelsene.

Økonomi og drift

Samlet prosjektkostnad var 75 MNOK ekskl. mva. Prosjektet ble tildelt 10.350.000,- NOK i spillemidler. Resten er finansiert av bykassen.

Driftskostnad: 240.000 NOK i 2017 (Kommunale avgifter (vann og kloakk), strøm, vaktmestertjenester, årskontroll (brann og slukkeanlegg), serviceavtaler (luftbehandling, alarm og signaler), fiber og wifi. I tillegg kommer administrasjonskostnader og vedlikeholdskostnader.)

Drift

Oslo skateboardforening (OSF) har daglig drift av hallen. OSF kjenner skatemiljøet og har en bemanning («crew») på 15 personer. Crewet fungere som miljøskapere og motivatorer og har bekledning som synliggjør hvem de er. Skatere og besøkende blir tatt imot av crewet i resepsjonsdel med cafe.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har ansvaret for driften av de tekniske anleggene (varme, ventilasjon etc.).

KID har en leieavtale med Bymiljøetaten (BYM). BYM har videre driftsavtale med OSF for den daglige driften av skatehallen.

Bemanningsfritt billettkontrollsystem

Det er installert et bemanningsfritt billettkontrollsystem i Oslo skatehall. Bruker kan kjøpe billett (dagspass, månedskort, årskort) online. Publikumsarealene (cafe og mesanin) er åpen for alle. I skatearealet kreves det billett for å komme inne. Gyldig billett (på mobil, papirbillett eller kort) vises i en skanner som åpner døren inn til skatearealet. Det bemanningsfrie billettkontrollsystemet gir driftspersonalet full oversikt over medlemsmassen og besøkstall. Det frigjør også kapasitet for crewet.

Prosessen

Brukermedvirkning

Brukerne har aktivt deltatt gjennom hele prosjektet. Dette har vært avgjørende for bygget (utforming og funksjonalitet) og ikke minst for skateelementene. Blant annet har de bidratt i forprosjekt (skatearealer inne og ute) og detaljprosjektering (optimalisering).

Spesielt for skateelementer:

 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon for skateelementer (spesifikk kompetanse om skating påkrevd)
 • Evaluering av tilbud på skateelementer (5 tilbud / 7 nasjoner)
 • Detaljprosjektering / workshops (Oslo + Tyskland) – små men viktige detaljer
 • Oppfølging i byggefasen

Forprosjekt

I forprosjektet ble en gruppe av lokale skatere invitert sammen med arkitekt og landskapsarkitekt for å lage et konsept for Oslo skatehall. Skaterne (brukergruppen) ble invitert for å sikre at deres ønsker og krav ble ivaretatt fra starten av. Oslo skatehall skulle bli et anlegg for alle typer av skateboarding (vert, bowl og street). Brukergruppen var i forprosjektet med på utformingen av bygget og landskapsplanen.

Involverte parter

 • Byggherre: Kultur- og idrettsbygg (KID)
 • Arkitekt: DARK Arkitekter
 • Totalentreprenør: Varden Entreprenør AS
 • Design skateelementer: Glifberg Lykke
 • Bygging skateelementer: IOU Ramps
 • Brukergruppe: Oslo Skateboardforening, Studio Navid (skaterådgiver), lokale skatere

Hva har blitt vektlagt?

I tillegg til funksjonalitet for skaterne har klima- og energiløsning blitt vektlagt. Bygget er designet etter passivhusstandard, og det er lagt til grunn høy grad av resirkulering i materialbruk, LCC, krav til inneklima og optimal løsning for energikilde.

Bygget er et resultat av optimalisering av funksjon- og romfordeling, og er tilpasset gode statiske-, rømningstekniske- og byggetekniske løsninger der synlige elementer er integrert i det arkitektoniske uttrykket.

Prosjektet er gjennomført med tverrfaglig BIM-koordinering, og utfordringer i prosessen er forsert med en beslutningsdyktige og løsningsorienterte holdning som har bidratt til best mulige resultat.

Tilgangen til kunnskap og kompetanse har vært høy i alle ledd fra bruker og leverandør, ledelse, entreprenør og rådgivere.

En brukshall, først og fremst

Oslo Skatehall er først og fremst en brukshall, men tilfredsstiller også internasjonale konkurransekrav. Innvendig har hallen to høye etasjer tilpasset skatefunksjonene, og samler alle grenene innenfor skateboarding under samme tak. Flyt og variasjon i anlegget har vært en førende intensjon. I plan 2 er det etablert et adskilt tilskuergalleri gjennom hele hallen. Det er også bygget et delbart aktivitets- og medierom til å holde seminar eller som kan benyttes til besøkssenter for barnehager og skoler.

Unik fasade

Materialvalg og detaljering er gitt et rått og ærlig uttrykk som danner en variert helhet. Fasadene er utført i perforert aluminiums kledning i en mørk og en lys valør, og er utsmykket med morsesignaler. Mønsteret på fasadene er dedikert til skatemiljøet ved at det er en direkte avskrift av det norske totalforbudet mot bruk, salg og reklame for rullebrett fra 1978. Morsetegnene preger også kjernen i kafe- og serviceområdet, der mønsteret er basert på begreper, triks og sjargong far skatemiljøet oversatt til morse.

Arealutnyttelse og arkitektur

Arealutnyttelse er løst som programmert og iht. regulering og gitte økonomiske rammer. God design av leverandør for skateelementer (hevet bowl) har i tillegg gitt en ekstra arealgevinst for brukerne ved at hallens høyde er benyttet til å lage to skatenivåer.

Bowl har UNIK design og er første av sitt slag i verden. Reisverk / fundament er CNC frest

Arkitektur

Det arkitektoniske grepet henter inspirasjon av elementer og bevegelse fra skating. Hallen består av et lyst og et mørkt volum med et felles, oppbrutt formspråk. Volumene skråner i motsatt retning av terrenget, og løftes fra bakken på øst og vest for å skape dynamikk og bevegelse i bygningskroppen. De gylne utkragningene i hver retning aksentuerer formen, og gassfeltene skaper visuell kontakt mellom ute og inne inviterer forbipasserende til å observere aktiviteten på nært hold.

Stedstilpasning

Den nye skatehallen er lokalisert på Voldsløkka, og grenser opp til et stort friluftsområde for rekreasjon og idrett sentralt i bydel Sagene i Oslo. Hovedatkomsten i vest leder inn til vestibyle og kafe som ligger godt synlig gjennom de åpne glassfasadene i bygget sørvestre hjørne. I sommerhalvåret kan kafeen åpnes opp mot det solrike uteområdet og sitteamfiet mot Stavangergata. Mot øst megler et skatebart parkamfi i ulike avsatser terrengnivået mellom skatehallens betongpark på nedre nivå og Voldsløkkas prioriterte tur drag på øvre nivå. Kontakten mellom innendørs- og utendørs skateområde kan utnyttes ved arrangementer og større konkurranser ved å åpne både port og dører.

Materialvalg

Materialvalg og detaljering er gitt et rått uttrykk som danner en variert helhet. Mønsteret på fasadene er dedikert til skatemiljøet ved at det er en direkte avskrift av det norske totalforbudet mot bruk, salg og reklame som rullebrett fra 1978. Morsetegnene preger også kjernen i kafe- og serviceområdet, der mønsteret er basert på begreper, triks og sjargong far skatemiljøet oversatt til morse.

Bygningsmessige utfordringer

 • Ledninger og rør i grunnen som ikke fantes på kartene måtte håndteres, bl.a. måtte Vann- og Avløpsledninger til eksisterende OBIK-hall som krysset byggetomta omlegges.
 • Høyspent-kabeltrase langs Stavangergata lå for høyt og måtte senkes, og lang ventetid på Hafslund for omlegging påvirket fremdriften for byggearbeidene.
 • 700mm hovedvannledning som både krysset tomten og gikk langs tomta måtte tas hensyn til og håndteres.
 • Rømningsdør i eksisterende OBIK-hall måtte flyttes og opprettholdes i byggeperioden.
 • Svartskifer som dukket opp i byggegropen medførte byggestopp, NGI ble engasjert som rådgiver, de analyserte massene og utarbeidet en rapport for håndtering av svartskifer.
 • Byggherreønskede endringer av systemoppdeling/klima ble utredet og iverksatt.
 • Tilrettelegging for at skateelement-entreprenør fikk tilgang 1,5 måned før bygget var ferdigstilt.

 

Miljøoppfølging i prosjektet

 • Tiltaksplan for forurenset grunn ble utarbeidet i forprosjektet, og godkjent av Oslo kommune Plan- og Bygningsetaten (PBE) den 20.10.2015.
 • Varden Entreprenør AS (TUE) engasjerte egen Miljøkonsulent, Rambøll AS (RIMiljø), for oppfølging i prosjekteringsfase og byggefase.
 • PBE utførte tilsyn ifm. forurenset grunn den 20.01.2016. Ble lukket 16.02.2016.
 • RIMiljø utarbeidet notater for håndtering av forurenset grunn, M-not-001 av 08.02.2016, og for analyse av eksisterende betong i byggegropen, M-not-002 av 15.02.2016.
 • Miljøplan ble utarbeidet i forprosjektet.
 • I detaljprosjekteringen utpekte alle prosjekterende egne Miljøansvarlige for oppfølging og lukking av punktene i Miljøplanen.
 • 7841 tonn forurenset masse ble kjørt til godkjente mottak Lindum Egge og Esval Miljøpark.
 • RIMiljø har utarbeidet Sluttrapport for forurenset grunn.
 • Avfallsplan er utarbeidet, 70 tonn avfall totalt, sorteringsgrad på 73% (Trevirke, glass, jern/metaller, gipsbaserte materialer, plast, betong)

Materialbruk

Det er lagt stor vekt på bruk av miljøvennlige materialer i prosjektet:

 • Alt armeringsjern er 100% resirkulert stål
 • All betong er levert som Lavkarbonbetong
 • Sandwichelementer i yttervegg er sertifisert (FM Approved) som Grønt produkt
 • Det er brukt råstål i innvendig hovedtrapp, rekkverk og metallplater
 • Andel resirkulert stål i bærekonstruksjonene er ca. 20-30%
 • Aluminiumsprofiler fra Schüco i glassfasadene har «cradle-to-cradle»-sertifisering
 • Glassfabrikken, som har levert glassene, er sertifisert av Kiwa (Kiwa approved)
 • Taktekkingsmaterialet Derbigum SP inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetens OBS-liste over helse- og miljøfarlige stoffer
 • Takisolasjon Glava EPS S80, inneholder ikke Ozon-nedbrytende KFK-gasser
 • Benyttede malingsprodukter er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten
 • Innendørs skateelementer består av reisverk i tre, bjørkefiner plater (UPM WISA ®), stål og granitt

Klima- og energiløsning

 • Bygget har passivhusstandard i skallet, og klimaskjermen oppfyller passivhuskrav iht. NS3701 med god margin. Krav til tetthet er 0,5 luftvekslinger pr time ved 50Pa differansetrykk, og luftlekkasjetesten her var godt innenfor kravet med resultat 0,27 luftvekslinger pr time
 • Klimaskjermen er levert med følgende U-verdier, oppgitt i W/m2K:
 • Yttervegg: 0,10
 • Tak: 0,08
 • Glassfasader: 0,72, og g-faktor 0,35
 • Gulv på grunn: 0,09
 • Alle energikrav iht. TEK 10 er oppfylt med god margin. Beregnet energimerke for Oslo Skatehall er energikarakter A med oppvarmingskarakter gul
 • Bygget oppvarmes via egen brønnpark og varmepumpeanlegg, med el-kjele som spisslast. Driftserfaringene viser allerede nå vinterstid at det knapt har vært behov for el-kjelen, noe som tilsier at bygget i stor grad er selvforsynt ift. oppvarmingsbehov. Varmesystem er utelukkende basert på vannbårne anlegg med radiatorer i kafe-/kontordel og vannbårne viftekonvektorer i hall
 • Ventilering av bygget er via 2 aggregater med gjenvinningsgrad på 0,85 og med SFP under 1,50. Anleggene lokalt er behovsstyrt og inndelt i VAV-soner.
 • Installert belysning er LED og totalt installert effekt er under 5,5 W/m2.

Universell utforming

For at hallen med uteområder skal være likeverdig tilgjengelig for alle er den utformet for å gi brukerne synlig adkomst, god oversiktlighet og et lett leselig i bevegelsesmønster både ute og inne. Tek 10 og Norsk Standard for universell utforming for arbeids og publikumsbygninger er lagt til grunn. Det er god bevissthet i drift/innkjøringsfasen rundt mulig ytterligere tilpasning for UU basert på erfaring og bruk.

 • Parkeringsplass for bevegelseshemmede nær hovedatkomst
 • Hallen er tilrettelagt for svaksynte og bevegelseshemmede (så langt som mulig i forhold til spesialfunksjonen skating).
 • Støydemping.
 • Gode lysforhold.
 • Godt synlige trinnfrie overganger og nivåene i hallen og utendørsanlegget.
 • Alle fellesområder er løst med plass til snusirkel og døråpningsmuligheter til bruk for rullestolbrukere.
 • 2. etasje nås via løfteplattform.
 • Tilpassing for svaksynte med kontrasterende fargebruk og naturlige ledelinjer i hovedferdselsvei med synlig kontrast mellom vegg og gulv i bevegelsesretning.
 • Taktile felt ved trapp og doble rekkverksløsninger.
 • Fasiliteter er tilrettelagt (WC).
 • Løfteplattform mellom plan 1 og 2