Forside Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner NFF

Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner

Tiltak for å redusere spredning av granulat

Denne veilederen fra Norges Fotballforbund beskriver tiltak for å redusere spredning av granulat på nye, rehabiliterte og eksisterende kunstgressbaner for å ivareta kunstgressbanen med hensyn til miljø, kvalitet og økonomi. Ved å innføre disse tiltakene anslår Miljødirektoratet at utslippene kan reduseres med opptil 96-98 prosent.

Om veilederen

Denne veilederen er skrevet av Norges Fotballforbund i 2019. Den inneholder informasjon om gummigranulat, utdrag fra utkast til forskrift fra Klima- og miljødepartementet, tiltak for å redusere spredning av granulat og mye annet. Last ned veilederen fra "Last ned"-boksen.